onsdag8 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Bryt stigmat kring socionomkonsulter – en gång för alla”

Det blir allt svårare att rekrytera kvalificerade socionomer till socialtjänsten. Trots personalbristen tvekar många kommuner att anlita någon av dem som väljer att arbeta som konsulter. Detta stigma måste brytas, skriver Armin Fejzic affärsområdeschef på bemanningsbolaget Dedicare.

Publicerad: 19 oktober 2021, 03:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Den anställda socionomen hos kommunen och den inhyrda konsulten är lika viktiga, skriver Armin Fejzic.

Foto: Peter Holgersson/Bildbyrån, Pressbild


Ämnen i artikeln:

SocialtjänstenKommunerKompetensbrist

Det finns flera skäl till att socionomkonsulter blir alltmer eftertraktade på arbetsmarknaden. Socialtjänsten har på senare år haft omfattande problem med både hög arbetsbelastning och personalomsättning. Bilden bekräftas av Arbetsmiljöverket i en rapport från 2018. Även Akademikerförbundet SSR och fackförbundet Vision har länge uttryckt en oro för arbetsmiljöproblemen som den höga arbetsbelastningen och personalomsättningen medför. Vår bild är att allt fler kommuner i ökande utsträckning efterfrågar extern kompetens i form av socionomkonsulter med spetskompetens och lång erfarenhet till tyngre och mer komplexa ärenden.

Trenden är tydlig: allt fler socionomer väljer konsultrollen framför en traditionell anställning hos kommunen. Många lyfter flexibilitet, självständighet och karriärutveckling som de främsta skälen. Eftersom konsulterna snabbt behöver sätta sig in i komplexa ärenden och leverera resultat, upplever många att de blir mer utmanade i sin yrkesroll och får arbeta renodlat med det sociala arbetet. Ett annat bidragande skäl som många lyfter är möjligheten till en högre ersättning som bättre återspeglar deras utbildning, yrkeserfarenhet och kompetens.

LÄS OCKSÅ: Chefer kräver modernare socialtjänst: ”Ska vara som att gå till vårdcentralen” 

Trots ett växande behov och ökande efterfrågan av socionomkonsulter med spetskompetens, och de många fördelar socionomer upplever med att arbeta som konsulter, upplever vi att det i många fall fortfarande finns ett motstånd till att ta in konsulter. Flera av våra konsulter vittnar också om att ha stött på en bristande förståelse för sitt yrkesval ute i arbetslivet.  

Utan tillgång till samhällsviktiga och kompetenta socionomer kan kommunerna inte utföra sitt viktiga uppdrag – att erbjuda omsorg, vård och stöd till de mest utsatta. Risken är att socialtjänsterna saknar myndighetsutövande socialsekreterare som har som ansvar att fatta tuffa och ibland livsavgörande beslut. Utan dessa viktiga samhällsbärare fungerar inte vårt samhälle.

LÄS OCKSÅ: Vision: Hot, hat och trakasserier får aldrig bli en del av jobbet 

Det kommer att krävas en större samverkan mellan kommunerna och bemanningsbolagen för att uppnå en förståelse för samtligas roller i verksamheten. Den anställda socionomen hos kommunen och konsulten är lika viktiga. Vår förhoppning är att bygga en tillvaro där kommunerna samexisterar med bemanningsbolagen.

Dedicare och andra bemanningsföretag har funnits i många år och har kunnat erbjuda stöd när kommunernas socionomer inte räckt till, på grund av arbetstoppar, komplexa ärenden eller omfattande utredningar. Tack vare socionomkonsulter har vi kunnat bidra till att skapa ett mervärde för våra kommuner och sett till att medborgare i Sverige kan få det stöd som de behöver.

Vi måste förbättra och höja socionomkonsulternas status. Genom att erkänna och belysa deras viktiga insatser och öka förståelsen för deras yrkesval kan vi bryta stigmat kring dem. Vi är övertygade om att det kommer att bli avgörande för att få fler att vilja utbilda sig till socionomer och att få fler yrkesverksamma att vilja stanna inom yrket.

Låt oss tillsammans bryta stigmat kring att vara socionomkonsult – en gång för alla.

Armin Fejzic,
Affärsområdeschef, socionom och psykolog, Dedicare

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev