Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Brister i arbetsterapeuters arbetsmiljö riskerar att öka rehabiliteringsskulden”

En ny nationell studie visar att 35 procent av arbetsterapeuterna överväger att lämna professionen, skriver forskare och Sveriges Arbetsterapeuter.

Publicerad: 22 april 2021, 03:15

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Arbetsgivare behöver värna om dem som ska stödja andra att klara av sin vardag eller kunna börja arbeta igen”, skriver Susann Porter, Annika Lexén och Ida Kåhlin.

Foto: Emma Porter, Anna Blomgren, Anders G Warne


Ämnen i artikeln:

ArbetsmiljöRehabiliteringCovid-19

Legitimerade arbetsterapeuter är en av de professioner som är avgörande för dem som behöver rehabilitering på grund av skada, sjukdom eller funktionsnedsättning. Tack vare arbetsterapeutens insatser kan personer återfå eller bibehålla sin förmåga att klara vardagen, vilket exempelvis främjar återgång i arbete efter sjukskrivning samt minskar antalet hemtjänsttimmar. Arbetsterapi är därmed lönsamt för både individ och samhälle. 

Efterfrågan på rehabilitering och arbetsterapeutiska insatser är stort och har ökat drastiskt det senaste året på grund av pandemin. Rehabiliteringsbehovet förväntas även öka ytterligare i takt med den växande andelen äldre personer i befolkningen. Samtidigt rapporteras om en ökande brist på arbetsterapeuter. Enligt Universitetskanslersämbetets senaste prognos, som släpptes i början av april, behöver 100 nya utbildningsplatser skapas genast för att täcka rådande behov. 

Oroväckande visar dock en ny forskningsstudie (Porter & Lexén, 2021) med 3658 deltagande arbetsterapeuter att drygt en tredjedel (35 procent) av arbetsterapeuterna överväger att helt lämna professionen. Resultaten bygger på en nationell studie som genomförts av forskare vid Lunds universitet i samarbete med professions- och fackförbundet Sveriges Arbetsterapeuter om hur arbetsterapeuter upplever sin arbetsmiljö, aktivitetsbalans och psykiska hälsa. Orsaker till de deltagande arbetsterapeuternas övervägande att lämna yrket var framför allt stress och hög arbetsbelastning som negativt påverkade deras arbetsmiljö.

Arbetsterapeuterna beskrev en känsla av att inte kunna utföra sitt arbete med kvalitet och en känsla av otillräcklighet. De upplevda att stress och den höga arbetsbelastning resulterade i psykisk ohälsa som även påverkade deras privatliv negativt. Rekryteringssvårigheter av arbetsterapeutkollegor bidrog till stressen och den höga arbetsbelastningen. Även en bristande löneutveckling samt kompetensutveckling och karriärmöjligheter lyftes som skäl till att lämna yrket. I resultaten framkom att en annan stor anledning till att vilja lämna professionen var brister i ledarskap och organisation, till exempel otillräckligt eller bristande ledarskap, omorganisationer och avsaknad av en tydlig organisationsstruktur.  

Att en så stor del av landets arbetsterapeuter överväger att lämna sin profession på grund av brister i arbetsmiljön är mycket allvarligt och kan inte ignoreras av organisationer och chefer. Arbetsterapeuter har rätt till en god arbetsmiljö som möjliggör för dem att stanna kvar i sin profession och ha ett hälsosamt långt arbetsliv. För att vända den negativa trenden behövs:

Fokus på organisations- och ledarskapsproblemen för att skapa en hälsosam och hållbar arbetsmiljö. 

Ökad förståelse bland chefer för hur arbetsterapeuter upplever sin arbetsmiljö. 

En rimlig arbetsbelastning.

Kompetensutveckling och karriärmöjligheter.

Större inflytande och kontroll över den egna arbetssituationen och en rättvis lön. 

Fler utbildningsplatser för arbetsterapeuter.

Arbetsgivare behöver värna om dem som ska stödja andra att klara av sin vardag eller kunna börja arbeta igen. Sverige har inte råd att förlora en enda arbetsterapeut.

Susann Porter, arbetsterapeut, doktor i hälsovetenskap med inriktning psykisk hälsa vid Malmö universitet 

Annika Lexén, docent i arbetsterapi vid Lunds universitet

Ida Kåhlin, förbundsordförande Sveriges Arbetsterapeuter

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev