tisdag7 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Bristen på bröstradiologer hindrar en bättre cancervård

86 procent av Sveriges mammografienheter har akut brist på bröstradiologer. I stället för att lägga mer tid och resurser på att förbättra screeningen för bröstcancer har landets bröstradiologer fullt upp med att hinna med den mammografiscreening som krävs enligt lag skriver Bröstcancerförbundets ordförande Susanne Dieroff Hay tillsammans med flera läkare och forskare.

Publicerad: 9 oktober 2020, 03:05

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Det krävs att flera aktörer samarbetar för att åtgärda bristen på bröstradiologer”, skriver Susanne Dieroff Hay med flera.

Foto: Emil Malmborg/Bildbyrån


Ämnen i artikeln:

CancerRegionerForskningArtificiell intelligens

En kvinna i timmen drabbas av bröstcancer i Sverige. Tidig upptäckt av bröstcancer är avgörande för en gynnsam prognos. Mammografin är fantastisk och sedan det nationella mammografiprogrammet infördes har långtidsöverlevnaden i bröstcancer ökat med omkring 40 procent, och upp till 50 procent för de kvinnor som deltar regelbundet. Det finns däremot fortfarande utrymme för förbättring, inte minst för de omkring 10 procent av alla kvinnor med täta bröst där mammografi som undersökningsmetod är otillräcklig.

I en ny undersökning som Bröstcancerförbundet gjort bland mammografienheter runt om i landet uppger 86 procent att de i dag har brist på bröstradiologer, eller att de kommer att ha det inom 1–5 år. För att ha möjlighet att erbjuda den mammografi som krävs enligt lag tvingas 64 procent av landets mammografienheter att använda hyrläkare och 82 procent har behövt jobba övertid under det senaste året. Utan åtgärder kommer bristen på bröstradiologer äventyra det svenska mammografiprogrammet.

Det pågår en spännande utveckling inom svensk bröstradiologi. Forskning inom AI och andra kompletterande undersökningsmetoder har potential att förändra och förbättra det svenska screeningprogrammet. Tyvärr står den stora bristen på bröstradiologer i vägen för den utvecklingen. Brist på tid och resurser gör att man inte kan erbjuda kompletterande screeningmetoder för de som skulle behöva det, till exempel för kvinnor med täta bröst.

Någon måste ta ansvar för att åtgärda bristen på bröstradiologer, men ansvarsfrågan är minst sagt komplex. Ytterst är det varje regions ansvar att mammografin genomförs regelbundet för kvinnor mellan 40–74 år. Regionerna sluter avtal med utförare, både i offentlig och privat regi. Många aktörer är inblandade och det ser olika ut i olika regioner.

Vi föreslår fyra åtgärder, med olika aktörer i förarsätet, som kan motverka den nuvarande bristen på bröstradiologer:

Mer tid inom bröstradiologi för ST-läkare inom radiologi. I dag är man som ST-läkare placerad tre till fyra veckor på bröstradiologisk avdelning under den femåriga specialistutbildningen, den tiden behöver förlängas. För att möjliggöra detta skulle Socialstyrelsens måldokument behöva uppdateras. 
Tydliggöra utbildningsansvar för privata utförare. Privata utförare, som ansvarar för en allt större del av mammografin, behöver få ett tydligt utbildningsansvar för nya bröstradiologer. Utbildningsansvar och uppföljning av utbildningen bör inkluderas i upphandlingarna. 
Bröstradiologi som egen grenspecialitet under radiologi. I dag pågår ett arbete med en certifiering av bröstradiologer som leds av Svensk Förening för Bröstradiologi. Det är ett lovande första steg mot att Socialstyrelsen på sikt ska kunna definiera bröstradiologi som en egen grenspecialitet. Att göra bröstradiologin till grenspecialitet skulle göra bröstradiologin till en mer framtidssäker inriktning. 
Mer resurser till utbildning och forskning. För att fler ska ta ansvar för utbildning av bröstradiologer kommer det att krävas resurser. Regionerna måste se till att förutsättningarna finns för att lyckas med detta.

Det krävs att flera aktörer samarbetar för att åtgärda bristen på bröstradiologer, Socialstyrelsen, regionerna, offentliga och privata utförare och specialistföreningarna i radiologi. Ett screeeningprogram som är anpassat efter kvinnors förutsättningar är avgörande för tidig upptäckt av bröstcancer. Men för att det ska vara möjligt behövs fler bröstradiologer och det brådskar.

Susanne Dieroff Hay, ordförande Bröstcancerförbundet

Fredrik Strand, forskare och röntgenläkare Karolinska Institutet och Universitetssjukhuset

Joakim Ramos, överläkare röntgenkliniken region Västmanland och ordförande i Nationella arbetsgruppen för Mammografi

Karin Dembrower, bröstradiolog och biträdande överläkare på Capio Sankt Görans Sjukhus och doktorand vid KI

Sophia Zackrisson, överläkare i radiologi, Skånes universitetssjukhus Malmö, professor i radiologi, Lunds universitet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev