Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Bristen på AT-platser drabbar patienterna

Situationen för de nyexaminerade läkarstudenterna är ohållbar. I väntan på en AT-tjänst tvingas de till osäkra vikariat utan rätt till handledning, skriver representanter för Sveriges läkarförbund och Sveriges yngre läkares förening.

Publicerad: 19 juni 2019, 03:15

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Det är ett enormt slöseri med samhällets resurser att läkare tvingas vänta på att göra AT-tjänst.

Foto: Johanna Svensson, Bildbyrån


Ämnen i artikeln:

LäkareLäkarförbundet

Sverige behöver fler AT-tjänster.Väntetiden till AT är i snitt drygt 10 månader och i väntan på en tjänst tvingas våra nyutbildade framtida kollegor till osäkra vikariatsanställningar utan rätt till handledning. Lönenivån ligger långt under den som gäller för AT-läkare, trots att man ofta utför samma ansvarfulla arbete. AT har blivit en flaskhals i läkarnas yrkesprogression som får konsekvenser för hela hälso- och sjukvården. Det är ett systemfel som regionerna aktivt upprätthåller.

Regionerna måste ta sitt ansvar och tillsätta fler tjänster. Det är dom enligt hälso- och sjukvårdslagen skyldiga att göra. Vi har en generell brist på specialistläkare i Sverige och en del av lösningen är att öka genomströmningen av legitimerade läkare.

Varje år som läkare tvingas vänta på AT innebär i längden ett förlorat år som verksam specialistläkare. Det är ett enormt slöseri med samhällets resurser och självklart drabbas patienterna.

Vi har uppmanat regeringen att använda sina verktyg för att motarbeta AT-flaskhalsen. Hur en AT-tjänst utformas och vad den ska innehålla regleras i förordning och föreskrift. Regelverken är i vissa avseenden för detaljerade vilket medför att regionerna inte ges optimala förutsättningar att organisera och tillhandahålla AT.

Läkarförbundet har flera förslag på hur man kan revidera regelverken i syfte att skapa fler AT-tjänster, utan att tumma på utbildningskvaliteten. Bland annat bör de olika tjänstgöringsplaceringarna inte tvingande genomföras i en viss turordning, normtiden för AT ska alltid vara 18 månader och de mål som AT-läkaren ska uppfylla måste revideras och anpassas efter hälso- och sjukvårdens behov.

Nyligen har vi fått indikationer på att regeringen och Socialstyrelsen tagit till sig av våra förslag. Processen att revidera förordningar och föreskrifter är dock lång och det löser inte dagens situation. Det är dock bråttom – missförhållandena har tillåtits bestå allt för länge.  

När vi jämför antalet AT-tjänster i relation till regionernas befolkningsmängd visar resultatet att Region Stockholm erbjuder lägst antal platser i landet, följt av Region Uppsala, Västra Götalandsregionen och Region Skåne. År 2017 beslutade dåvarande Stockholms läns landsting att fram till år 2020 utöka antalet AT-tjänster till 300 per år. Det är en bra början, men enligt våra uppgifter saknas trots detta nästan 80 tjänster. Läkarförbundet förväntar sig en kraftig ökning av antalet AT-tjänster till nästa ansökningsperiod i september. Helt i linje med det politiska beslut som fattats inom regionen.

Det är våra unga och framtida kolleger som drabbas av rådande situation. Det är helt oacceptabelt att deras första intryck av sjukvården som arbetsplats ska präglas av osäkerhet, oro och stress inför att ens kunna slutföra sin utbildning. Nyutbildade läkare borde välkomnas! Regionerna har själva identifierat att rekryteringen är och under överskådlig framtid kommer vara en av välfärdens största utmaningar samtidigt som dom I realiteten bjuder in med armbågen. Till politiker och beslutsfattare inom regionerna: Dags att ta ansvar!

Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund

Sofia Rydgren Stale, andre vice ordförande och ordförande utbildnings- och forskningsrådet Sveriges läkarförbund

Madeleine Liljegren, ordförande Sveriges yngre läkares förening, Sylf

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

LäkareLäkarförbundet

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev