lördag1 april

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Brist på tandsköterskor går ut över patienterna

I dag råder det brist på tandsköterskor i nästan hela landet, vilket i slutänden riskerar att drabba patienterna genom långa väntetider och sämre tandvård, skriver Visions förbundsordförande Veronica Magnusson.

Publicerad: 28 januari 2019, 04:15

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

IvoTandvårdRekryteringPatienterLönebildningLönerKompetensbrist

Har du svårt att få en tid hos tandläkaren? Det kan bero på att det är svårt att rekrytera och behålla anställda i tandvården. I dag råder det brist på tandsköterskor i nästan hela landet, vilket i slutänden riskerar att drabba patienterna genom långa väntetider och sämre tandvård.

Visions medlemmar i tandvården, varav de flesta är tandsköterskor, vittnar om hur tufft jobbet blir när det inte går att hitta nya kollegor. Utan rätt bemanning är det svårt att få verksamheten att fungera. Tandsköterskor är viktiga för tandvårdsteamet och är ofta dem som stöttar tandvårdsrädda, ger barn ett första tryggt möte med tandvården eller gör avancerade uppgifter på delegation av en tandläkare.

Arbetsförmedlingen konstaterar att det råder mycket liten eller liten konkurrens om jobben både för tandläkare och tandsköterskor i stort sett alla län. Bland tandsköterskor beräknas dessutom nästan 30 procent gå i pension de kommande åren.

Tandsköterskeyrket är kvinnodominerat med en genomsnittlig lön på 26 800 kronor i månaden för en heltidstjänst, enligt Statistiska Centralbyrån (SCB). Det är en lägre genomsnittlig lön än för personer som bara har gymnasieutbildning. Dessutom är lönespridningen låg, vilket innebär att det skiljer väldigt lite i lön mellan en nyutbildad och en yrkeserfaren tandsköterska.

I praktiken krävs omkring två års eftergymnasiala studier för att jobba som tandsköterska. Vision ser att den personliga investeringen i en flerårig utbildning måste betala sig bättre om unga ska vilja utbilda sig till tandsköterska. Vi vill se långsiktiga lönesatsningar och en ökad lönespridning. Vision vill:

att arbetsgivare i den offentliga tandvården gör långsiktiga lönesatsningar för tandsköterskor för att öka attraktiviteten i yrket
att lönespridningen ökar så att tandsköterskors yrkeserfarenhet lönar sig mer
att vårdgivare slår vakt om en hög kompetensnivå i tandsköterskeyrket, bland annat genom regelbundna granskningar av yrkes- och specialistutbildningar.

Kompetensbristen i tandvården skapar en ansträngd arbetssituation för anställda och riskerar att drabba patienter genom till exempel långa väntetider. Detta bekräftas bland annat av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som slår fast att bristen på personal kan få allvarliga konsekvenser.

IVO konstaterar i sin senaste tillsyn att kompetensbrist kan leda till att patienter får fel behandling, till exempel för att underliggande problem med till exempel karies inte har åtgärdats. Det är en mycket oroande beskrivning. Vårdgivare måste ta IVO:s kritik på stort allvar.

Yrkesskickliga tandsköterskor är en förutsättning för att offentlig tandvård ska fungera väl och ges på jämlika villkor. När arbetsgivare inte kan rekrytera blir servicen till patienter sämre. Många tandsköterskor uppskattar sitt jobb och vet att verksamheten haltar utan deras kompetens. Vision menar att den offentliga tandvården måste ta tillvara kompetensen och yrkeskunnandet hos erfarna och utbildade tandsköterskor. Attraktiviteten i yrket är viktig att slå vakt om. Då är en viktig förutsättning att yrkeserfarenhet lönar sig mer.

Veronica Magnusson, förbundsordförande, Vision

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev