Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Bråkstakarna ska inte bestämma i skolan

Vi behöver inte ha funktioner som bedriver skadeståndsprocesser mot lärare, skriver Roger Haddad (L) som kräver att Barn-och elevombudet omgående ska avvecklas i sin nuvarande form.

Publicerad: 3 mars 2020, 04:05

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Lärare avstår från att ingripa av rädsla för en anmälan. Vinnarna är de elever som stör och förstör, skriver debattören.

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

LärareEleverSkolinspektionen

För ett år sedan krävde Liberalerna att funktionen Barn-och elevombudet (BEO) omgående ska avvecklas i sin nuvarande form. Kravet framförde vi efter ett antal uppmärksammade fall där BEO bedrivit skadeståndsärenden mot lärare som ingripit mot stökiga elever som sedan känt sig kränkta.

Det är uppenbart att vi har en anmälningskultur i skolan och inte minst en ordning där elever och föräldrar snabbt tar till verktyget att anmäla, eller hota att anmäla, en lärare direkt till Skolinspektionen/Barn-och elevombudet. Genom att bara uttala detta hot hoppas de påverka en lärare, det kan gälla beslut om pedagogiska upplägg, betyg eller ledighetsrutiner som rektor fastställt. Tyvärr ser vi att detta har gett effekt – lärare svarar i flera enkäter att de avstår från att ingripa av rädsla för en anmälan. Vinnarna är de elever som stör och förstör.

Studiero och trygghet är avgörande för hela skolverksamheten och undervisningen. Det är ingen överdrift att påstå att Barn-och elevombudet vid Skolinspektionen har skapat en rädd lärarkår där allt för många lärare avstår från att ingripa mot stökiga elever som stör undervisningen och bokstavligen förstör för övriga klasskamrater.

Liberalerna kan inte acceptera en skolmyndighetsfunktion som underminerar de vuxnas roll i skolan, lärarnas auktoritet och roll som ledare i klassrummet. Skolan har också en uppgift att fostra demokratiska medborgare, då kan vi inte ha en ordning där bråkstakarna bestämmer.

Pendeln har slagit över åt fel håll. De tolkningar och den kultur som utvecklats de senaste åren av Barn-och elevombudet när det gäller skadeståndsärenden i individärenden har inte vårt politiska stöd, men det är uppenbart att Liberalernas krav om att avveckla BEO inte delas av Socialdemokraterna.

Vi fick också under våren 2019 vår analys bekräftad av den skrivelse som undertecknats av 16 jurister internt vid Skolinspektionen där de ifrågasatte bedömningen hos BEO. Nyligen meddelades en dom som gick emot BEO i ett ärende där en kille sänt nakenbild till en annan klasskamrat. Att BEO hjälpt killen att driva skadestånd mot kommunen i fråga visar hur galet det kan gå.

Elever och föräldrar ska alltid i första hand vända sig till huvudmannen inte Skolinspektionen. Det är orimligt att 40 procent av de ärenden som anmälts till inspektionen aldrig har passerat huvudmannen innan. Men när det gäller individärenden och skadeståndsärenden måste BEO enligt lagstiftningen och instruktionen driva en process. Oberoende detta menar Liberalerna att Skolinspektionen måste få ett tydligt och samlat ansvar.

BEO har helt struntat i konsekvenserna för alla andra skötsamma elever i klassrummet. Det är de som drabbas när elever skriker, slår sönder bänkar eller ger sig på lärare. Skollagens kapitel fem och sex måste ses över kring befogenheter och avsnittet om personalkränkningar. Elever som utsätts för mobbning kan och ska alltid kunna vända sig till huvudmannen först och sedan till inspektionen. Lärare som begår brott kan anmälas till både Polisen som Lärarnas ansvarsnämnd.

Vi behöver inte ha funktioner som bedriver skadeståndsprocesser mot lärare. De signaler som BEO sänder till Sveriges lärare, som att huvudmän ska betala 15 000 och 20 000 till elever som känner sig kränkta när de lyfts upp och ut ur klassrummet, har förlamat stora delar av lärarkåren. Det är en oacceptabel utveckling. Respekten för Sveriges lärare måste återupprättas.

Roger Haddad, skolpolitisk talesperson (L)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev