Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Borgerliga styret monterar ned skånskt kulturliv

Det borgerliga styret i Region Skånes kulturnämnd har fattat ett ödesdigert beslut när de stoppar utvecklingsbidragen till fria utövare inom samtliga konstområden. Vi tar vi starkt avstånd från nedmonteringen av det skånska kulturlivet, skriver 16 kommunpolitiker.

Publicerad: 25 februari 2019, 18:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Vi är förskräckta över de styrande i region Skånes kulturnämnds beslut”, skriver debattörerna.

Foto: Mickes fotosida/mostphotos


Ämnen i artikeln:

KulturpolitikEkonomiCivilsamhället

Kulturen har ett egenvärde och är en del av vår mänskliga utveckling. Den gör oss till människor. Det fria kulturlivet är avgörande för allt det som vi värderar högt i vår demokrati. Den utmanar och bekräftar, skapar insikter, idéer och intresse. Kulturen bidrar till gemenskap, påverkar människors hälsa, delaktighet och känsla av sammanhållning. Allt det som med andra ord kan sammanfattas som en förutsättning för en demokratisk samhällsutveckling.

Det slås också fast i regionens politiska målsättning för kulturen i Skåne. Ändå rycker de styrande i regionens kulturnämnd undan mattan för de som ska bidra med detta. Deras beslut att helt stoppa utvecklingsbidragen kommer att få långtgående konsekvenser för de skånska kommunernas kulturliv och demokratiska utveckling samt även för ekonomin och attraktionskraften.

Att bevara utvecklingsbidragen är en förutsättning för ett rikt kulturliv med bredd och spets vilket i sin tur är avgörande för den demokratiska utvecklingen i Skånes kommuner.

De fria kulturaktörerna som före det ödesdigra beslutet kunnat ansöka om utvecklingsbidrag bidrar med en bredd och spets som också har betydelse för kulturinstitutionerna. Kulturlivet hänger samman, de olika aktörerna är beroende av varandra, fria som institutioner. Därför kommer även institutionernas verksamhet att drabbas. Utvecklingsbidragen som ju inte går till drift av verksamhet, utan till förverkligandet av nydanande projekt är i många fall så avgörande för fria kulturaktörer att de inte kan verka utan dem.

Beslutet att stoppa dem innebär att flera decenniers utveckling och etablering kommer att ruineras. Skånes kommuner kommer att tappa både etablerade aktörer och möjligheterna för nya att växa fram. Tillgängligheten begränsas inte minst för att detta begränsar de platser och tillfällen där kommuninvånare kan mötas för att hantera aktuella samhällsfrågor.

De fria kulturaktörerna samverkar i stor utsträckning med studieförbund och andra delar av civilsamhället, för barn och unga, kultur inom äldrevården och på sjukhus och för andra grupper i alla våra kommuner. Beslutet är ett hårt slag mot hela kulturlivet, men också därför ett slag mot demokratin och yttrandefriheten i Skåne.

Utvecklingsbidragens roll för Skånes ekonomi och attraktionskraft är avgörande. Det är allmänt vedertaget att ett rikt kulturliv i Skåne bidrar till inflyttning och också till fler besökare. Våra kommuners attraktionskraft är beroende av kulturutbudet, vilket gör kulturen till en drivande faktor för den ekonomiska utvecklingen.

Nya idéer uppstår och kan gro i innovationskraftiga miljöer. Även här spelar den fria kulturen en viktig roll för det skånska näringslivets utveckling.

Uppriktigt sagt: Vi är förskräckta över de styrande i region Skånes kulturnämnds beslut. Det är förödande både kortsiktigt men framför allt långsiktigt för de skånska kommunernas demokratiska samhällsutveckling. Vi lovar er alla som bor i Skåne att vi ska göra vad vi kan för att bevara utvecklingsbidragen, arbeta långsiktigt och samverka med kulturaktörerna för att främja demokratin och samhällsutvecklingen i Skåne. Vi ställer oss bakom Kulturdeklarationen Skåne 2019.

Amanda Mogensen, kultur- och fritidsnämnden (Fi) Lund

Karin Svensson Smith, kommunalråd (MP) Lund

Sebastian Persson, kultur- och fritidsnämnden (S) Lund

Göran Fries, kultur- och fritidsnämnden (V) Lund

Gudrun Schyman, kommunstyrelsen (Fi) Simrishamn

Roland Thord, kommunfullmäktige (MP) Simrishamn

Mats Sundbeck, kommunfullmäktige (V) Simrishamn

Linn Alenius, kommunfullmäktige (Fi) Svalöv

Kjell Stjernholm, kommunfullmäktige (MP) Svalöv

Marika Jardert, kommunfullmäktige (V) Svalöv

Elvir Mesanovic, kommunalråd (MP) Landskrona

David Wittlock, kommunfullmäktige (MP) Staffanstorp

Solveig Falk, kultur- och fritidsnämnden (MP) Tomelilla

Lars Dalesjö, kulturnämnden (MP) Helsingborg

Martin Gustafsson, kultur och fritidsnämnden (MP) Svedala

Håkan Bjerking, kulturansvarig (MP) myndighetsservicenämnden Vellinge

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev