fredag31 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Bemanningen måste kunna mätas”

Underbemanningen i äldreomsorgen kommer inte att lösa sig själv, därför måste vi komma med vad som kan uppfattas som stelbenta förslag, skriver Malin Ragnegård, Kommunal, i en replik.

Publicerad: 15 juni 2022, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Malin Ragnegård, ordförande, Kommunal.

Foto: Sören Andersson


Ämnen i artikeln:

ÄldreÄldreomsorgslyftetKommunalÄldreboende

Äldreomsorgen är underbemannad. Hittills har inte frivillighet varit en framgångsrik väg. Snarare upplever Kommunal att arbetsgivare årligen försöker slimma organisationen ytterligare. Den här utvecklingen hotar äldreomsorgens kvalitet och måste stoppas. Underbemanningen i äldreomsorgen kommer inte att lösa sig själv, därför måste vi komma med vad som kan uppfattas som stelbenta förslag. 

Kommunal tror precis som Fremia att personalen i äldreomsorgen behöver långsiktigt hållbara ekonomiska villkor. Men även om det har tillskjutits miljarder från statligt håll verkar pengarna aldrig nå personalen i verksamheterna. Finansieringen måste matchas med styrningsverktyg. Medlemmarna i Kommunal känner inte att de har förutsättningar att utföra sitt arbete. Trots fina ord från politiker, särskilt under coronapandemin, arbetar de fortfarande i en underfinansierad, underbemannad och underprioriterad verksamhet.

LÄS MER: ”Fler regleringar för äldreomsorgen är fel väg”

Rätt bemanning med personal med rätt kompetens är avgörande för vilken kvalitet omsorgen får.  Äldreomsorgens underbemanning riskerar att urholka äldreomsorgens kvalitet och legitimitet. För att bryta den strukturella underbemanningen måste ambitionerna för äldreomsorgen höjas och äldreomsorgen som helhet måste regleras bättre. När fler än var tredje, 35 procent av personalen, enligt Kommunals senaste medlemsundersökning anser att bemanningen är så låg att den utgör en risk för de äldre varje vecka är det en skarp signal om att dessa arbetsplatser behöver fler kollegor – samt ytterligare reglering och insyn. 

Äldreomsorg ska utgå från de äldres behov, och personalen ska ha rimliga förutsättningar att tillgodose dessa behov. Men ska vi ha en trygg äldreomsorg som utgår från de äldres behov krävs en permanent höjning av äldreomsorgens bemanning, oavsett insats. Vi har sett att kortsiktiga riktade statsbidrag inte leder till en ambitionshöjning och höjd grundbemanning som håller över tid, i stället har det finansierat tillfälliga projekt eller bara täckt kostnaderna i den ordinarie verksamheten. Det krävs mer. 

Kommunal anser att de nationella bemanningsriktlinjerna ska omfatta krav på: 

Ett lägsta antal heltidsanställda per äldre 

Att 90 procent av personalen ska vara tillsvidareanställd 

Heltidsarbete som norm 

Att 100 procent av personalen ska vara yrkesutbildad inom vård och omsorg eller under utbildning. Utbildat vårdbiträde ska vara lägsta utbildningsnivå i äldreomsorgen, oavsett insats.

Medlemmarna i Kommunal kan inte vänta längre, därför behövs bindande riktlinjer som tydligt anger vilken bemanning som är acceptabel. Bemanningen måste kunna mätas, kontrolleras och följas upp. Det ska ställas konkreta krav och det ska finnas verktyg för uppföljning. Det ska vara tydligt vems ansvar det är. Det ska vara tydligt vilka resurser de får ta i anspråk. 

Malin Ragnegård, ordförande, Kommunal

Läs tidigare inlägg:

”Låt äldreomsorgslyftet pågå till 2033”

 

”Fler regleringar för äldreomsorgen är fel väg” 

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev