onsdag7 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Behåll ett statligt finansierat äldreomsorgslyft”

Regeringen har inte presenterat någon finansiering av äldreomsorgslyftet efter 2023. Det oroar oss lokala beslutsfattare, skriver debattörer från Kommunförbundet Västernorrland.

Publicerad: 27 april 2023, 03:20

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Erik Lövgren, Anna-Britta Åkerlind, Niklas Säwén, Johan Andersson, John Åberg, Malin Svanholm, Ida Stafrin, Andreas Sjölander och Per Nylén.

Foto: Jens Blixth, Jan Rohlander, Åsa G Torell, Anette Boden, Mats Andersson/Bildbyrån, Polyfoto Kramfors, Annika Östman, Per-Olof Sedin


Pandemin visade tydligt att äldreomsorgen behöver stärkas. Den medicinska kompetensen är på många håll för låg, samtidigt som vi är mitt inne i en tuff demografisk utveckling och det finns stora utmaningar när det gäller att rekrytera personal. Äldreomsorgen har varit för lågt prioriterad av den nationella nivån under många år och resultatet av det blev smärtsamt tydligt under pandemin. Då hamnade plötsligt äldreomsorgen på agendan i partiledardebatterna och de politiska partiernas utspel.

Tre år efter att pandemin inleddes kan vi konstatera att diskussionen om äldreomsorgen känns väldigt avlägsen. Kommunerna har de senaste åren tillfört stora resurser till äldreomsorgen, en ny äldreomsorgslag har utretts och i närtid tillsattes en utredning om språkkrav för personalen. Men i övrigt ekar den nationella politiska debatten om äldreomsorgen tom.

LÄS MER: Nya kraven på undersköterskor – svenskan blir tuffast

År 2020 införde den tidigare regeringen, efter dialog med Kommunal och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), det så kallade äldreomsorgslyftet. Satsningen syftade till att höja kompetensen och öka andelen undersköterskor, samtidigt som fler skulle kunna få tillsvidareanställningar. Därmed skulle satsningen bidra till att göra undersköterska till ett mer attraktivt yrke. Genom äldreomsorgslyftet får anställda och vikarier möjlighet att utbilda sig till undersköterska på halvtid, en lösning som vi var många som välkomnade.

I Västernorrland är det över 400 personer som genomgått eller just nu genomgår utbildningar på väg mot att bli undersköterska, finansierade av äldreomsorgslyftet. Det är ett bra första steg, men det behövs många fler. Behovet av utbildad personal till välfärden är stort både nu och de kommande åren. Enligt SKR:s prognoser kommer antalet invånare som är 80 år eller äldre att öka med 50 procent mellan 2021 och 2031. Behovet av nya undersköterskor och vårdbiträden beräknas till cirka 14 000 per år de kommande tio åren.

Behovet är därmed enormt, samtidigt som regeringen inte presenterat någon finansiering av äldreomsorgslyftet efter 2023. Det oroar oss lokala beslutsfattare. Kommuner och utbildningsanordnare behöver långsiktighet när det gäller sådana här satsningar. Vi vet att behovet är fortsatt stort de kommande åren. Samtidigt vet vi att alla delar av satsningen inte har kunnat användas, då äldreomsorgen under de senaste åren fortsatt har varit väldigt präglad av pandemin.

Vi vill nu uppmana regeringen att behålla ett statligt finansierat äldreomsorgslyft. Gör ett nytt handslag mellan SKR, Kommunal och de politiska partierna i riksdagen om ett långsiktigt stöd för att höja kompetensen i äldreomsorgen. Se till att vi i kommunerna får långsiktiga förutsättningar att jobba med kompetensförsörjningen och kvalitetshöjningen.

Vi kommuner har ett stort ansvar för att göra yrkena inom äldreomsorgen mer attraktiva och höja kvaliteten, genom att bland annat förbättra kontinuiteten, skapa en mer personcentrerad vård och omsorg, samt att minska ensamheten hos de äldre. Men staten behöver ge oss förutsättningar att kunna jobba med de frågorna. Då är kompetensförsörjningen särskilt viktig.

Det är mycket möjligt att justeringar behöver göras i regelverket för statsbidraget. Men investeringar för att fler ska kunna läsa till undersköterska på arbetstid behövs. Det behöver kommunerna som arbetsgivare – men det är också viktigt för personal, omsorgstagare och anhöriga.

Låt inte den debatt om äldreomsorgen som startade under pandemin helt lämnas till historieböckerna. Vi hoppas att regeringen väljer att behålla denna viktiga satsning för att bidra till att äldreomsorgen klarar kompetensförsörjningen. Ta chansen att skapa förutsättningar för oss som samhälle att bygga ut äldreomsorgen och klara den demografiska utmaning vi är mitt i.

Erik Lövgren (S), ordförande Kommunförbundet Västernorrland, Ånge

Anna-Britta Åkerlind (C), 1:e vice ordförande Kommunförbundet Västernorrland, Örnsköldsvik

Niklas Säwén (S), ledamot Kommunförbundet Västernorrland, Sundsvall

Anders Mjärdsjö (M), ledamot Kommunförbundet Västernorrland, Ånge

Johan Andersson (C), ledamot Kommunförbundet Västernorrland, Sollefteå

John Åberg (S), ledamot Kommunförbundet Västernorrland, Sollefteå

Malin Svanholm (S), ledamot Kommunförbundet Västernorrland, Kramfors

Ida Stafrin (C), ledamot Kommunförbundet Västernorrland, Kramfors

Andreas Sjölander (S), ledamot Kommunförbundet Västernorrland, Härnösand

Per Nylén (S), ledamot Kommunförbundet Västernorrland, Örnsköldsvik

Stefan Dalin (S), ledamot Kommunförbundet Västernorrland, Timrå

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev