fredag24 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Begränsa den offentliga näringsverksamheten, kommuner”

Den offentliga sektorn bör begränsa sin privata näringsverksamhet och i högre utsträckning fokusera på sina kärnuppgifter: välfärd och infrastruktur, skriver Småföretagarna och författarna till rapporten: Öppna upp offentlig näringsverksamhet.

Publicerad: 6 oktober 2021, 03:02

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Offentligt ägda företag verkar inom alltifrån tillverkningsindustrin till hotell- och restaurangnäringen, transportbranschen och mineralutvinning”, skriver debattörerna. Foto: Anna Svanberg/Bildbyrån


Ämnen i artikeln:

NäringslivsklimatKommunerSmåföretagandeKonkurrens

När Sverige återhämtar sig från den lågkonjunktur som coronavirusets restriktioner orsakat, är det viktigt att politiker på såväl lokal som nationell nivå stimulerar de små och växande företagen. Därför menar vi att det är dags att ta tag i en viktig företagarfråga som har hamnat i skymundan: att begränsa den offentliga driften av näringsverksamhet i konkurrens med de privata företagen. 

Många svenska kommunledningar nöjer sig inte med att försöka skapa ett generellt gott företagsklimat och hantera sina kärnuppgifter. I stället startar de egna kommunala företag som direkt konkurrerar med de lokala näringsidkarna. Även regioner och staten ägnar sig i alltför stor utsträckning åt att driva företag. När offentlig sektor äger företag som bedriver näringsverksamhet uppstår en skev konkurrenssituation.

I våras fanns sammanlagt 2 918 offentligt ägda bolag i Sverige, men det är bara 8 procent av dem som verkar inom offentlig förvaltning. Den stora majoriteten på 92 procent är verksamma inom näringslivet. Sammanlagt har dessa företag en omsättning på 613 miljarder kronor, varav 95 procent har sitt ursprung i näringslivsverksamhet och enbart 5 procent i offentlig förvaltning. De offentligt ägda bolagen är således framför allt inriktade på näringsverksamhet snarare än offentlig förvaltning.

Offentligt ägda företag verkar inom alltifrån tillverkningsindustrin till hotell- och restaurangnäringen, transportbranschen och mineralutvinning. För det lokala näringslivet skulle stora möjligheter skapas om man begränsar den offentliga driften av näringsverksamhet som konkurrerar med de lokala företagen.

För verksamheter som ligger utanför kommuners och regioners kärnuppgifter, till exempel kommunalt drivna restauranger, kan en lösning vara att verksamheterna säljs. När det kommer till verksamheter som skolor och fastighetsbolag kan verksamheterna fortsatt vara offentligt ägda, men det skulle då vara möjligt att delar av arbetet flyttas till små och medelstora företag. Till exempel skulle fastighetsbolag fortsatt kunna ägas av kommunen, men upphandla tjänster som städning och fastighetsskötsel i stället för att sköta dem i egen regi.

Tidigare lyftes problemet med offentlig näringsverksamhet fram i svensk samhällsdebatt, men frågan har under senare tid tyvärr hamnar i skymundan. År 2007 publicerade till exempel Konkurrensverket boken The Pros and Cons of Competition in/by the Public Sector, där internationella forskare lyfte fram att det är problematiskt att kommuner, regioner och staten äger företag som agerar på privata marknader.

En fördel med att den offentliga sektorn begränsar sin privata näringsverksamhet är att den då i högre utsträckning kan fokusera på sina kärnuppgifter: välfärd och infrastruktur. En annan fördel är att intressekonflikter minskar i de fall då kommunledningar reglerar de lokala företagen, samtidigt som de driver egna företag i konkurrens med andra på marknaden. Frågan som också bör ställas är varför offentlig verksamhet över huvud taget ska kunna bedrivas i företagsform och inte bara som förvaltning?

Den kanske främsta fördelen är dock att det lokala ekosystemet av små och medelstora företag stärks, vilket bidrar till fler och mera livskraftiga företag i Sveriges kommuner. I förlängningen menar vi att resultatet blir ett starkare lokalt näringsliv runtom i Sverige, en bättre fungerande offentlig välfärd, och färre intressekonflikter. 

Nima Sanandaji
Författare till rapporten: Öppna upp offentlig näringsverksamhet – skapa 16 000 jobb i lokala företag

Erik Sjölander
Författare till rapporten: Öppna upp offentlig näringsverksamhet – skapa 16 000 jobb i lokala företag 

Mattias Andersson
Näringspolitisk talesperson Småföretagarnas Riksförbund

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev