Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Begränsa de förtroendevalda revisorernas uppdrag

Förtroendevalda revisorer har en viktig roll att spela i den kommunala revisionen, inte minst inom verksamhetsrevisionen. Men det är dags att ta bort ansvaret för den finansiella revisionen från dem, skriver ordföranden för kommunrevisionen i Vaxholms stad Anders Haglund.

Publicerad: 25 februari 2021, 04:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Förtroendevalda revisorer har helt enkelt inget att bidra med inom den finansiella revisionen, anser, Anders Haglund.

Foto: Andrey Popov/Mostphotos


Ämnen i artikeln:

RevisionKommunerKommunallagenFörtroendevalda

Det är dags att ifrågasätta det rimliga i att de förtroendevalda revisorerna i kommuner och regioner faktiskt ansvarar för den finansiella revisionen, det vill säga, ytterst har ansvaret för att bedöma om redovisningen är rättvisande. Detta förhållande skadar tilltron till hela den kommunala revisionen.

Anledningen till att jag tar upp denna fråga är ett aktuellt exempel som också beskrivits i tidningen Kommunal Ekonomi (nr 1/2021). Linköpings kommun hade i årsredovisningen för 2019 brutit mot gällande redovisningslagstiftning avseende värdering av finansiella tillgångar samt redovisning av pensioner. Avvikelsen innebar att resultatet felaktigt försämrades med nästan 600 miljoner kronor.

Kommunens yrkesrevisorer hade i sin rapport noterat avvikelsen mot lagstiftningen och bedömde att resultatet därför inte var rättvisande. De förtroendevalda revisorerna däremot, hör och häpna, gjorde motsatt bedömning. Det är de förtroendevaldas bedömning som kommer till uttryck i revisionsberättelsen som kommunfullmäktige har att ta ställning till.

Detta är ett tydligt exempel på varför förtroendevalda inte ska ansvara för den finansiella revisionen. Under de två senaste decennierna har kommunallagens bestämmelser om revision flera gånger varit föremål för översyn. Man har dock inte vågat sig på att ta bort ansvaret för den finansiella revisionen från de förtroendevalda revisorerna. Ett argument som använts för att behålla hittillsvarande ordning är att revisionen är en helhet där det finns synergier mellan den finansiella revisionen och verksamhetsrevisionen.

Det är ett gammalt argument, som möjligen var relevant tidigare men knappast i dag. Skälet är att vi sedan nästan 25 år tillbaka har en lagstiftning som styr redovisningen. I denna finns inget utrymme för förtroendevalda att välja vilka regler som ska tillämpas eller hur de ska tolkas. I konsekvens med detta finns heller inget utrymme för att förtroendevalda revisorer ska kunna ha någon roll i den finansiella revisionen. Förtroendevalda revisorer har helt enkelt inget att bidra med inom detta område. En annan orsak till att ingen förändring skett är att de förtroendevalda revisorerna och intresseorganisationen Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) alltid försvarat rådande system. Hur man kan försvara ett system som kan få de effekter som beskrivits ovan är för mig obegripligt.

Jag tror, trots allt, att Linköpingsexemplet inte är allmänt förekommande. Oftast hanteras den finansiella revisionen helt av yrkesrevisorer, och de förtroendevalda håller sig på armlängds avstånd. Det räcker dock med några enstaka sådana exempel i stil med det ovanstående för att skada förtroendet för hela den kommunala revisionen liksom för oss som arbetar seriöst med revision i våra kommuner och regioner och som ständigt försöker verka för att stärka förtroendet för denna.

Min uppfattning är att förtroendevalda revisorer har en viktig roll att spela i den kommunala revisionen, inte minst inom verksamhetsrevisionen, och det är rimligt att de också ansvar för denna. Givetvis under förutsättning att de kan hävda sitt oberoende. Att plocka bort de förtroendevaldas roll i och deras ansvar för den finansiella revisionen är en viktig väg att gå för att stärka förtroendet för kommunal revision. Ändra kommunallagen nu!

Anders Haglund, ordförande i kommunrevisionen, Vaxholms stad och f d yrkesrevisor

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev