Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Bättre styrning och skarpare krav förbättrar upphandlingen”

Effektivare offentlig upphandling kan inte åstadkommas genom att en enskild upphandlare har vilja och ambitioner – det krävs i stället genomgripande organisationsförändringar där gamla mönster bryts och nya skapas, skriver Svenskt Näringslivs Ellen Hausel Heldahl och Jens Hedström.

Publicerad: 2 december 2021, 04:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Det är tråkigt att så få politiker engagerar sig i den offentliga upphandlingen,” skriver Ellen Hausel Heldahl och Jens Hedström.

Foto: Ernst Henry


Ämnen i artikeln:

Offentliga marknadenUpphandlingsarbeteSvenskt Näringsliv

I spåren av en pandemi, statens stora upplåning av pengar som ska betalas tillbaka samt hållbarhets- och digitaliseringskrav finns anledning att reflektera över hur offentlig upphandling bäst kan nyttjas framöver. Det finns en stor potential använda de 800 miljarder skattekronor som offentlig sektor årligen köper in varor och tjänster för mer effektivt. Hur styrningen sker i offentlig sektor är i stor utsträckning en politisk fråga.

I praktiken råder stora skillnader mellan hur inköpen genomförs i offentlig eller privat sektor, inte minst avseende vilken styrning och strategier som tillämpas och hur man ser på vikten av goda relationer med sina leverantörer. Offentlig sektor arbetar alltför sällan med att koppla samman behoven av inköp (varuförsörjningsstrategier) med den produktionsplanering som trots allt äger rum. 

Det innebär att den offentliga inköpsverksamheten och dess leverantörer sällan vet vilka volymer som kommer att behövas framöver, eftersom dessa utgår från historiska data. 

Den offentliga sektorn skulle dock lättare nå uppsatta mål – till exempel att spara pengar, hantera risker bättre eller minska klimatpåverkan – genom att kontinuerligt mäta sin inköpsmognad och införa kategoristyrning. Med smartare strategiarbete kan inköp föra in nya perspektiv, erfarenheter och angreppssätt i den offentliga inköpsverksamheten. Perspektiv som kan bidra såväl till sänkta kostnader som till mer robusta försörjningskedjor. 

Genom att utveckla kravställandet och synen på leverantörssamverkan kan den offentliga sektorn dra nytta av den privata sektorns innovationskraft och kunskap, vilket bidrar till att varje skattekrona används effektivare. 

Nya lösningar som kan bidra till ett hållbart samhälle måste få möjlighet att konkurrera på den offentliga marknaden bland annat genom att i större utsträckning ställa funktionskrav snarare än specifikationskrav. 

Effektivare offentlig upphandling kan inte åstadkommas genom att en enskild upphandlare har vilja och ambitioner – det krävs i stället genomgripande organisationsförändringar där gamla mönster bryts och nya skapas. En fortsatt förflyttning mot ett mer strategiskt inköpsarbete förutsätter engagemang och stöd från ledningen. Fler personer behöver engageras i inköpsarbete genom skapandet av kategoriteam, som ges tid och mandat att optimera upphandlingsfunktionen. 

Det är tråkigt att så få politiker engagerar sig i den offentliga upphandlingen. Det handlar trots allt om cirka 800 miljarder kronor per år som har förutsättningar att förändra samhället till det bättre. 

Ellen Hausel Heldahl
Upphandlingsexpert, Svenskt Näringsliv

Jens Hedström
Chef region & marknad, Svenskt Näringsliv

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev