torsdag21 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Bättre hälsa och färre dödsoffer med injektionsrum”

Inför Liberalernas landsmöte föreslår partistyrelsen att injektionsrum ska prövas regionalt. Vi föreslår även ett samlat ansvar för beroendevården. Vården för missbrukare måste utgå från evidens – det är en fråga om frihet, skriver Anna Starbrink (L).

Publicerad: 12 november 2019, 04:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ingenting tyder på att droganvändande eller injektionsfrekvens skulle öka med injektionsrum, skriver Anna Starbrink. Foto: Erik Simander, Bildbyrån


Ämnen i artikeln:

BeroendevårdSprututbyteLiberalernaNarkotika

Den som är fast i ett drogberoende har förlorat en stor del av sin frihet. Sverige ska hålla fast vid en vision om ett narkotikafritt samhälle med stor vikt vid förebyggande arbete och tidiga insatser. All icke-medicinsk hantering av narkotika ska vara olaglig, och för dem som profiterar på andras misär ska straffen vara kännbara.

Men människor som är fast i drogberoende behöver vård snarare än straff. Den höga narkotikarelaterade dödligheten måste bekämpas. Hälsa är en av de största frihetsfaktorerna. Ohälsa i olika grader är en inskränkning av den personliga friheten. Därför arbetar vi liberaler för att ge alla människor möjlighet till en så god hälsa som bara är möjligt.

Utifrån våra resonemang om beroende, hälsa och frihet behövs en pragmatisk inställning till narkotikapolitik och beroendevård. Därför har liberaler försvarat uppehållsbehandling – läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende (Laro). Vi har tagit striden för att permanenta och utvidga sprututbytesprogrammen. Det minskar både risken för smittspridning av hiv och hepatit och riskerna för omgivningen. I båda fallen ges möjligheter till länkning vidare till vård och socialtjänst som kan erbjuda en väg ut ur beroendet. Vi välkomnar och främjar införandet av naloxon, en mirakelmedicin som kan rädda livet på människor som drabbats av en överdos. Vi har tagit strid för att beroendevård ska handla om stöd och behandling – inte straff och repression.

Nu är det dags för ytterligare stora liberala reformer för att förbättra vården, kunna nå fler med erbjudande om vård, och stärka missbrukares hälsa.

Samla ansvaret för beroendevården. Beroende är en sjukdom. Därför måste den kommunala socialtjänstens ansvar för sjukvård överflyttas till regionerna. Ett samlat huvudmannaskap för beroendevården föreslogs i utredningen ”Bättre insatser vid missbruk och beroende” redan 2011. Det är hög tid att förverkliga detta.
Ge även människor som är drogberoende valfrihet och tillgänglighet. Personer kan av olika skäl vilja söka vård på annan ort. Patientlagens regler om valfrihet i hela landet i öppenvård ska därför omfatta även beroendevården. Vårdgarantin inom beroendevården ska stärkas och behandling som inte är av akut karaktär ska påbörjas inom 30 dagar. Efter akuta insatser och tvångsvård ska den fortsatta vården ges utan uppehåll.
Inför injektionsrum för att förbättra hälsan, och minska dödsoffren vid överdoser. Injektionsrum är en logisk fortsättning av sprututbytesprogrammen. Erfarenheterna från andra länder visar att injektionsrum minskar risken för att sprutor delas och farliga smittor sprids; minskar risken för dödliga överdoser; och minskar injicering och användande av droger i det offentliga rummet. Man får också ökad tillgång till vård och sociala insatser – det vill säga ökade chanser till både ett drägligare liv i stunden och att börja vägen ut ur missbruk.

Ingenting tyder på att droganvändande eller injektionsfrekvens skulle öka. Injektionsrum finns i bland annat Danmark, Norge, Spanien, Australien och Schweiz. Inför Liberalernas landsmöte föreslår partistyrelsen att injektionsrum ska prövas regionalt, för att se hur det kan fungera och ha för resultat i en svensk kontext.

Socialliberal politik är ideologiskt grundad – och pragmatisk. Samtidigt som vi ständigt har målet om frihet från beroende för ögonen, ska vi alltid sträva efter att värna människors hälsa i stunden. Vården för missbrukare måste utgå från evidens – vad som räddar liv, stärker hälsa, ger en drägligare tillvaro och ett tryggare samhälle. Det är en fråga om frihet.

Anna Starbrink, hälso- och sjukvårdsregionråd (L) och partistyrelseledamot

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev