Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Barnmorskor ska inte tvingas sätta in spiral

Tänk om det är barnmorskor som vill åberopa samvetsfrihet som fattas inom detta viktiga yrke? Bristen på barnmorskor är en större fara för patientsäkerheten än att skydda rätten till samvetsfrihet, skriver Brita Storlund kommunikatör på organisationen Människovärde.

Publicerad: 7 januari 2019, 18:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Europakonventionens nionde artikel ger var och en rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. ”

Foto: Anna Tärnhuvud / Bildbyrån


Ämnen i artikeln:

SamvetsfrihetBarnmorskorDomstolDiskriminering

Allmänläkaren Katarzyna Jachimowicz tilldömdes nyligen 2,5 miljoner norska kronor av Högsta domstolen i Norge på grund av en olaglig uppsägning.

Jachimowicz är katolik och vill av religiösa skäl avstå från att sätta in kopparspiral, då den stöter bort ett redan befruktat ägg. Av samma skäl vill hon inte heller sätta in hormonspiral. Detta informerade hon arbetsgivaren om redan vid anställningsintervjun. Jachimowicz hade varit tydlig med sin reservation och försäkrat sig om att Norge tillät samvetsfrihet inom vården, redan innan hon flyttade från Polen.

Dock blev hon avskedad efter fyra år i tjänst. Arbetsgivaren, Sauherads kommun, ansåg att hon inte hade rätt att avstå från att sätta in spiral – även om hennes patienter kunde få samma tjänst av andra läkare.

Både Hovrätten och Högsta Domstolen kom fram till att uppsägningen var olaglig. Man ansåg att uppsägningen var diskriminerande på grund av religiösa samvetsbetänkligheter, eftersom Jachimowicz inte ens hade kompetensen att sätta in spiral. Dessutom kunde en och samma grupp, det vill säga katoliker, komma att drabbas av denna inskränkning i samvetsfriheten.

Europakonventionens nionde artikel ger var och en rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt får inte begränsas förutom när det handlar om hänsyn till den allmänna säkerheten, skyddet för allmän ordning, hälsa, moral, eller andras fri- och rättigheter.

För att en begränsning av en rättighet ska vara laglig måste den uppfylla följande tre krav: ha nationellt lagstöd, ha ett legitimt ändamål och vara nödvändig i ett demokratiskt samhälle. Varken legalitetsprincipen eller ett legitimt ändamål att begränsa samvetsfriheten ansågs vara uppfyllda, eftersom kommunen inte kunde påvisa att det förekommit några svårigheter för patienter att få spiral insatt.

Patienterna fick vård i god tid av andra läkare i stället. Därför gick det inte att fastställa en generell diskriminering mot kvinnor. Rättigheten att få vård i god tid innefattar inte rätt att få ingreppet utfört av en viss läkare. Kvinnokonventionen verkar till och med se samvetsfrihet i vården som underförstådd och självklar. Högsta domstolen ansåg att det varken var proportionerligt eller nödvändigt att avskeda Jachimowicz i ett demokratiskt samhälle.

Den prejudicerande norska domen i fallet Jachimowicz är ett skydd för hela det demokratiska samhället eftersom religionsfriheten och samvetsfriheten är till också för ateister och andra livsåskådningar.

I ett sunt demokratiskt samhälle krävs tolerans och bejakande av mångfald även i arbetslivet. I Sverige nekas barnmorskor samvetsfrihet trots att det råder europeisk samsyn i frågan. 44 av Europarådets 47 medlemsländer tillåter samvetsfrihet.

Är det då rimligt att legitimerad personal ska nekas arbete för att de har samvetsbetänkligheter inför aborter? I debatten hörs ofta argumentet att man ska utbilda sig till ett annat yrke om man inte kan omfatta alla uppgifter som ingår.

Tänk om det är just det som redan har hänt, eftersom det är brist på barnmorskor i Sverige? Tänk om det är just dessa som hade velat åberopa samvetsfrihet, som nu fattas inom detta viktiga yrke? Bristen på barnmorskor är en större fara för patientsäkerheten än att skydda rätten till samvetsfrihet.

FOTNOT: I en tidigare version av artikeln påstods felaktigt att 30 procent av läkarna i Norge reserverat sig mot att sätta in spiral. Rätt är att 30 procent av läkarna saknar kompetens att sätta in spiral, uppgiften kommer från domen.

Brita Storlund, kommunikatör på organisationen Människovärde

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev