torsdag2 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Både kommunala och fristående skolor går på knäna”

Kostnaderna för att driva skola i Sverige har exploderat. Det kommer att drabba eleverna om inte staten agerar, skriver Per-Arne Andersson, ordförande i Friskolornas riksförbund.

Publicerad: 30 november 2022, 04:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Per-Arne Andersson, ordförande i Friskolornas riksförbund.


Ämnen i artikeln:

FriskolorFriskolornas riksförbundInflation

En serie ekonomiska chocker har under de senaste åren slagit mot både kommunala och fristående skolor. Pandemin, kriget i Ukraina med påföljande energikris, och en rasande inflationstakt har fördyrat verksamheten vilket riskerar att drabba landets elever.

I Uppsala räknar man med att bara skolmaten kostar nästan en miljon kronor mer per månad under kommande år. I Mellerud har kostnadsökningen för skolmaten under våren legat på 9,6 procent mot 0,6 procent samma tid i fjol.

LÄS MER: Unikt siffermaterial: Så avgör befolkningen din kommuns ekonomi 

De ökade skolmatskostnaderna är bara början. Elen och inte minst ökande lokalkostnader är ett stort hot mot friskolor. Med en inflation på närmare 10 procent och med hyresavtal som årligen räknas upp med konsumentprisindex, KPI, för oktober, kommer lokalkostnaderna att kunna få en ännu större inverkan på skolornas ekonomi än matkostnaderna under nästa år.

Fristående skolor som hyr lokaler på den privata marknaden har oftast hyrorna kopplade till inflationsindex – och i och med att detta är högt just nu får de räkna med kraftiga hyreshöjningar nästa år.

I Kiruna räknar man med att kostnaderna för Kultur- och utbildningsnämnden totalt sett ökar med 16 miljoner kronor nästa år – samtidigt som man har att hantera en skenande lärarbrist. Vi ser indikationer på många håll även bland våra medlemmar – friskolorna – att deras kostnadsläge riskerar att slå mot verksamheten. Enkätsvar ger vid handen att friskolor räknar med kostnadsökningar på i snitt 5 procent, men vissa räknar med så mycket som 18 procent. Lokalhyran väntas stiga med uppåt 10 procent och elen i vissa fall med ett par, tre hundra procent. Detta drabbar särskilt våra många små medlemmar, vilket är lejonparten av landets friskolor.

I Sveriges Kommuner och Regioners, SKR, nyligen publicerade prognos räknar man med att pris- och löneökningarna äter upp det ökade skatteunderlaget under kommande år. Läget är krisartat för alla landets skolor.

Den nya regeringen behöver agera skyndsamt för att inflationen inte ska drabba eleverna. Och det måste ske med likvärdigheten i bakhuvudet.

Kommunerna måste också redovisa korrekta och realistiska siffror i underlaget för skolpeng vad gäller lokalkostnader. Av Riksrevisionens rapport från i somras (RiR 2022:17) framgår att det slarvas. Som läget är nu kan kommunernas underlåtenhet att redovisa rätt underlag stjälpa friskolor som lämnas utan ekonomiska förutsättningar för att fortsatt bedriva verksamhet.

Alla skulle gynnas av större transparens kring hur skolpengen beräknas. Och nu är läget som sagt akut. Här behöver kommunerna ta sitt ansvar. Skolpengen behöver ta hänsyn till inflation under året.

Friskolor är inte momspliktiga och kan därför inte göra avdrag för den moms de faktiskt betalar för inköp av varor och tjänster. Istället får de en schabloniserad momsersättning, som dock inte täcker den ökade kostnad som inflationen innebär. Därför vill vi också gärna se att den nytillträdda regeringen tillsätter en opartisk utredning om skolpengen som på allvar kan bena ut frågorna om likvärdig ersättning för alla skolbarn.

Vi står inför en mycket allvarlig ekonomisk situation, inte bara i Sverige utan i hela Europa och världen. Men vi kan inte låta detta slå mot skolans elever. Den nya regeringen behöver skyndsamt ingripa för att rädda landets skolor från kostnadsexplosionen.

Per-Arne Andersson
Ordförande i Friskolornas riksförbund och tidigare bland annat chef för utbildning och arbetsmarknad på Sveriges Kommuner och Regioner, SKR

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev