Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Både Bromma och Arlanda behövs för en hållbar tillväxt

Ett långsiktigt regionalekonomiskt perspektiv saknas helt i debatten om Brommas framtid. En samhällsekonomiskt gynnsam transportförsörjning med resor och transporter som fungerar effektivt över kommun- och länsgränser är avgörande för den regionala utvecklingen och för möjligheten att bo och verka i hela Sverige, skriver Trafikrådet Gotland, genom regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius.

Publicerad: 21 januari 2021, 18:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Vi befarar att diskussionerna om Brommas framtid tar avstamp i ett allt för kortsiktigt tänkande baserat på den extraordinära situation världen befinner sig i just nu, skriver Trafikrådet Gotland.

Foto: Petter Arvidson/Bildbyrån


Ämnen i artikeln:

BrommaFlygtrafikArlanda

I september presenterade Swedavia en konsekvensanalys om framtiden för Bromma flygplats. Där drogs slutsatsen att det under rådande marknadsförutsättningar inte är affärsmässigt motiverat att driva Bromma flygplats vidare. Frågan om nedläggning av flygplatsen aktualiserades också nyligen i Stockholms kommunfullmäktige.

Från Gotlands sida ser vi med oro på detta. Vi befarar att diskussionerna tar avstamp i ett allt för kortsiktigt tänkande baserat på den extraordinära situation världen befinner sig i just nu. Vi anser att ett långsiktigt regionalekonomiskt perspektiv helt saknas i debatten. Vi vill poängtera följande:

Bromma behövs för Gotland och Sveriges tillväxt. En nedläggning av Bromma skulle försvåra för nya mindre flygbolag att etablera sig. Mindre flygbolag utmanar och pressar ofta priserna, ökar tillgången och bidrar därmed till tillväxten. Färre regionala flygbolag innebär ett minskat resande till Stockholmsregionen vilket hämmar tillväxten för flera landsbygdsregioner likväl som för Stockholm/Mälardalen. Om mer inrikestrafik tvingas in på Arlanda kommer den internationella trafiken att trängas undan vilket minskar tillgängligheten till Stockholm och Sverige. Det är negativt för tillväxten och landets internationella konkurrenskraft.
Bromma bidrar till en mer konkurrenskraftig transportsektor. Arlanda är en större flygplats med längre turnaroundtider, vilket försvårar för mindre aktörer/flighter. En nedläggning av Bromma riskerar därför att leda till färre avgångar för hela landet, högre priser, färre aktörer på marknaden och med det mindre innovationskraft i en sektor där det kanske behövs som mest i omställningen till en hållbar transportsektor. Innan en nedläggning av Bromma kan bli aktuell behöver det finnas ett beslut om att bygga ut Arlanda med en tydlig strategi om hur man ska ta tillvara regionala flygaktörer och ge utrymme för innovation.
Bromma behövs för grön omställning. Med fokus på hållbarhet och långsiktighet har regeringen utsett Gotland till en energipilot som ska gå före övriga Sverige i energiomställningen. Utifrån det ser vi det som självklart att Gotland också ska bli en föregångare inom trafiken med elektrifierat flyg. Gotland tillsammans med Bromma flygplats kan visa vägen för hur nationella mål kan nås för både transport- och klimatpolitiken.
Bromma behövs för att utveckla hela Sverige. Trender som ”svemester” har gjort att landsbygden hamnat i nytt fokus, begränsningar i att resa utomlands gör den inhemska landsbygden mer attraktiv som besöksmål. I och med att allt fler arbetar hemifrån och trivs med det ser vi att landsbygden också blir en allt mer attraktiv plats att leva, bo och etablera sig på. Då är goda kommunikationer av största betydelse.

Flygtrafik till både Bromma, navet för nationell trafik, och Arlanda, navet för internationell trafik, är viktig för en fortsatt utveckling av näringsliv och samhälle i hela Sverige. En samhällsekonomiskt gynnsam transportförsörjning med resor och transporter som fungerar effektivt över kommun- och länsgränser är avgörande för den regionala utvecklingen och för möjligheten att bo och verka i hela Sverige. Bromma flygplats har en viktig plats att fylla.

Eva Nypelius, regionstyrelsens ordförande (C), Region Gotland

Trafikrådet

Trafikrådet består av representanter från näringsliv, akademi, idrott och organisationer, Region Gotland, Länsstyrelsen och övriga berörda statliga aktörer med infrastrukturansvar.

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

BrommaFlygtrafikArlanda

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev