söndag2 april

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Även Socialdemokraterna ser värdet av privata vårdgivare”

Vårdföretagarna ser goda möjligheter för en tillträdande regering – oberoende av färg – att få stöd i riksdagen för viktiga reformer, skriver Antje Dedering och Sabina Joyau.

Publicerad: 5 september 2022, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Antje Dedering, förbundsdirektör, och Sabina Joyau, näringspolitisk chef, båda Vårdföretagarna.


Ämnen i artikeln:

VårdföretagarnaSocialdemokraterna

Välfärden står inför stora utmaningar. Det är nog de flesta i vårt land överens om. Trots det polariserade politiska landskapet och den hårda tonen i valrörelsen finns det också mycket som våra riksdagspartier är överens om.

Vårdföretagarna har i en enkät till partierna fått svar som visar att det finns goda möjligheter för en tillträdande regering - oberoende av färg – att omgående få stöd i riksdagen för viktiga reformer som skulle gynna patienter, äldre och människor som omfattas av LSS. Vårdföretagarna vill uppmana partierna i riksdagen att prioritera dessa frågor omgående efter valet.

LÄS MER: Topplistor: Störst inom vård och omsorg – covidtestande labbolag uppstickare

Privata vård- och omsorgsgivare utgör i dag en naturlig del av välfärdens vardag. Cirka 50 procent av alla besök på en vårdcentral sker hos en privat vårdgivare, 20 procent av äldreomsorgen drivs privat, 80 procent av alla HVB drivs i privat regi och 70 procent av alla assistansanvändare har valt en privat utförare.

När vi ställer frågan till partierna om privata vård- och omsorgsgivare är viktiga för att sjukvården och omsorgen ska fungera svarar en majoritet ja på den frågan. Över 60 procent av riksdagens mandat har den uppfattningen. Även Socialdemokraterna, som i retoriken ofta framstår som kritiska mot privat driven vård och omsorg, ser värdet av att privata aktörer bidrar till samhällsnytta och skriver i sitt svar: ”Många privata utförare i vård och omsorg levererar välfärdstjänster av hög kvalitet och utgör då ett värdefullt komplement till offentligt driven välfärd. Det är viktigt att det finns ett gott samarbete och att privata aktörer är och kan vara delar av obrutna vårdkedjor för patienten.”

En av de absolut största sjukvårdspolitiska utmaningarna är de långa vårdköerna. Totalt väntar 707 000 patienter. Över 270 000 av dessa har väntat längre än vad vårdgarantin utlovar. Vårdföretagarna har ett flertal förslag för att korta vårdköerna. 7 av 8 riksdagspartier uppger i sina svar att det är ett mycket bra eller ganska bra förslag att patienter som väntar på behandling ska guidas till vårdgivare med kortast kö och att patienter själva ska kunna se aktuella väntetider och jämföra kvalitet hos alla vårdgivare. 6 av 8 partier tycker även att patienter ska få en laglig rätt att söka sjukhusvård utanför regiongränserna. Det finns alltså en stor möjlighet för partierna att gå från ord till handling.

Under pandemin hamnade äldreomsorgen i fokus. Tyvärr ser Vårdföretagarna att valrörelsen inte alls handlar om framtidens äldreomsorg, varken hur den ska se ut eller vilka behov vi behöver möta framöver. Vi har länge arbetat för ett införande av nationella kvalitetskriterier i äldreomsorgen, och i våra enkätsvar från partierna ser vi nu att det finns en tydlig riksdagsmajoritet för detta. Genom att mäta kvalitet kan äldreomsorgen lära av de verksamheter som har bäst resultat och äldre och deras anhöriga välja den bästa omsorgen.

I enkätsvaren ser vi även att det finns en riksdagsmajoritet för nationella kvalitetskriterier inom personlig assistans. Det är ett viktigt verktyg för att få bukt med de oseriösa – ibland rentav kriminella – aktörer som tyvärr lyckats etablera sig inom assistansen. Vårdföretagarna vill se krafttag mot oseriösa assistansanordnare och vi hoppas att riksdagspartierna är beredda att samarbeta brett kring detta efter valet.

För Vårdföretagarnas cirka 2000 medlemsföretag med över 100 000 medarbetare visar riksdagspartiernas enkätsvar att det finns en vilja att göra nödvändiga förändringar inom vård och omsorg. Den tillträdande riksdagen har goda möjligheter att i bred samverkan visa handlingskraft och göra skillnad.

Antje Dedering
Förbundsdirektör Vårdföretagarna

Sabina Joyau
Näringspolitisk chef Vårdföretagarna

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev