Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Åtta av tio föräldrar tycker att det satsas för lite på skolan”

När vi lät vårdnadshavarna svara på vad de tror är viktigast för att förbättra skolan var tillräckliga resurser något som över hälften lyfte, skriver lärarfacken på Skolans dag.

Publicerad: 30 augusti 2022, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande Lärarförbundet, och Åsa Fahlén, förbundsordförande Lärarnas Riksförbund.

Foto: Per Myrehed, Linda Broström


Ämnen i artikeln:

Skolan

I dag är det Skolans dag, en dag instiftad för att påminna om de viktiga insatser som dagligen görs av lärare landet runt. Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund har i en ny Kantar Sifo-undersökning frågat vårdnadshavare till elever i förskoleklass, grundskola och gymnasieskola hur de ser på olika skolfrågor. Resultatet är talande – hela åtta av tio vårdnadshavare tycker att politikerna satsar för lite på skolan. 86 procent har dessutom högt förtroende för sina barns lärare, men bara 51 procent för den svenska skolan i allmänhet.

Att det ser ut så kan naturligtvis ha att göra med tonläget i valrörelsen, där debattvågorna går höga kring frågor som vinstuttag, ordningsproblem och konfessionella friskolor. Frågar man vårdnadshavarna är det på något helt annat som fokus ska ligga, nämligen den konstanta underfinansieringen som skolan dras med. När vi lät vårdnadshavarna svara på vad de tror är viktigast för att förbättra skolan var tillräckliga resurser något som över hälften lyfte som en av de allra viktigaste åtgärderna.

LÄS MER: Topplista: Academedia överlägset störst bland skoljättarna – ”Skoldebatten nu är inte seriös”

Resurser behövs bland annat för att det ska vara möjligt att skapa mindre klasser och barngrupper, och för att alla elever som är i behov av särskilt stöd ska få det. Bägge dessa åtgärder lyfts av vårdnadshavarna som viktiga. Hela sex av tio vårdnadshavare vill också att lärarna ska få tillräckligt med tid för sitt kärnuppdrag, det vill säga att planera, genomföra och följa upp undervisningen. Minskad dokumentation är kanske den enskilt viktigaste insatsen för att ge lärarna den tiden, men även brist på viktiga kringresurser i skolan går ut över kärnuppdraget. Tillräcklig finansiering är med andra ord helt avgörande för att en kvalitativ undervisning ska kunna bedrivas. Om det är elevernas vårdnadshavare och Sveriges lärare helt överens. 

Lärare har världens viktigaste yrke, men i dag ser förutsättningarna att utöva yrket radikalt olika ut beroende på var du befinner dig och vilken arbetsgivare du har. Elever, lärare och skolledare – alla drabbas vi av en skola som slits isär. Det är dags att ta ut en ny riktning där staten tar över ansvaret för finansiering, resursfördelning och likvärdighet i hela skolväsendet. Som ett led i detta behöver skolvalet förändras i syfte att bryta segregationen och möjligheten att ta ut vinster måste fasas ut. 

Givetvis ska skattepengar avsedda för skolan gå till att möta skolans behov, allt annat är absurt. Samtidigt kan inte den som debatterar vinster, och som menar allvar med att vilja skapa en bättre skola för alla, ducka för det faktum att skolsystemet som helhet är underfinansierat och misslyckas med sitt kompensatoriska uppdrag. Livet är inte rättvist, men skolan måste bli det.

I klassrummen görs dagligen ett fantastiskt jobb, om det vittnar inte minst det starka förtroendet från vårdnadshavarna. På Skolans dag vill vi passa på att påminna om det, men också om de systemfel som i dagsläget inte adresseras i valrörelsen. Det finns ännu tid för förändring.

Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet
Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Skolan

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev