måndag25 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Återta de skyddsrum som har avvecklats och bygg nya”

En regional cykelplan har sina poänger, men befolkningsskydd är viktigare, anser Maria Fälth (KD) och Fredrik Wallén (KD) som vill se statligt stöd till skyddade utrymmen i tunnelbanan.

Publicerad: 8 september 2023, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Maria Fälth (KD) och Fredrik Wallén (KD).


Befolkningsskyddet är en av de viktigaste planeringsfrågorna för närvarande och det bör prioriteras i förhållande till annat. En regional cykelplan kan ha sina poänger, men befolkningsskyddet är viktigare.

Aktiviteten i frågan behöver öka inom det regionplaneringsansvar som ligger hos Region Stockholms klimat- och regionutvecklingsnämnd samt regionstyrelse. Vi vänder oss därför till nämndens ordförande, regionråd Gustav Hemming (C), med en rad uppmaningar.

LÄS MER: Nya förslag från Skolverket – så uppmanas skolor öva inför kris

Stockholm är det län i Sverige som har störst befolkning och i många delar av länet bor den tätt. Det är också den del av landet som samlat kan antas vara särskilt utsatt vid ett möjligt väpnat angrepp. Nu måste vi tillvarata, renovera och modernisera de skyddsrum som sedan tidigare finns. För att kunna genomföra det krävs ett förbättrat statligt regelverk och ekonomiskt ersättningssystem.

Det handlar delvis om att så långt möjligt kunna återta de skyddsrum som under den senaste dryga 20-årsperioden avvecklats. Dessa lokaler måste åter göras till skyddsrum både formellt och praktiskt. Där följer vi med intresse och förtroende regeringens arbete i frågan. Men vi behöver också hantera konsekvenserna av att i princip inga nya skyddsrum har byggts, samtidigt som både nybyggnationen och befolkningen i Stockholm har ökat mycket under de senaste decennierna.

Nu behövs fler ”skyddade utrymmen” i Stockholmsområdet. Här bör regionen själv vara aktiv och initiativrik. Inte minst vad gäller vårt stora tunnelbanesystem, som har en viktig roll att fylla och som dessutom är under pågående utbyggnad. Statligt stöd är nödvändigt för att regionen ska kunna ta de merkostnader det innebär att säkerställa att tunnelbanans utrymmen också kan fungera som skyddade utrymmen.

Slutligen behövs även en nulägesanpassning av skyddsrum och skyddade utrymmen i de övriga verksamheterna i regionen. Primärt förstås sjukhusen, men det finns även andra exempel, inte minst inom regionens egna verksamheter.

Det är dags att ansvarigt regionråd Gustav Hemming (C) på allvar driver om frågan om hur vi stärker det regionala befolkningsskyddet. Att tillvarata, renovera och modernisera de skyddsrum som sedan tidigare finns, samt bygga nya, borde ligga högt upp på dagordningen.

Maria Fälth (KD)
Ledamot i Klimat- och regionutvecklingsnämnden, Region Stockholm

Fredrik Wallén (KD)
Ersättare i Klimat- och regionutvecklingsnämnden, Region Stockholm

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev