Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Återinför tvättstugan - för klimatets skull”


Nya lägenheter byggs nästan uteslutande med privata tvättmaskiner i badrummet – trots att de ger betydligt större klimatpåverkande utsläpp per tvätt än tvättstugor. Allmännyttan borde göra gemensamma tvättutrymmen till standard, skriver Electrolux Professional och två forskare.

Publicerad: 2 mars 2022, 04:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Med gemensamma tvättstugor minskar de negativa klimatpåverkande utsläppen från tvättning med en fjärdedel jämfört med om varje lägenhet i ett flerbostadshus utrustas med tvättmaskin, skriver Electrolux Professional och två forskare vid Chalmers.

Foto: Ned Alley


Ämnen i artikeln:

KlimatarbetetByggbranschenAllmännyttan

Enligt Boverket står Bygg- och fastighetssektorn för en femtedel av Sveriges nationella utsläpp av växthusgaser. Boverket är tydliga med att det behövs kraftfulla insatser från sektorn för att klimatmålen ska kunna nås. Det behövs hårdare krav på nybyggnation och omfattande renovering av äldre fastigheter. 

Vid klimattoppmötet i Glasgow blev det än mer tydligt att det är viktigt att undvika mer än 1,5 graders uppvärmning – och att det krävs en ökad vilja för att klara det. Varje möjlighet till omställning behöver tas. Flera olika lösningar är nödvändiga för att nå målet. Det kommer att kräva både ny teknik och ändrad livsstil. 

Moderna tvättstugor skulle vara ett enkelt sätt att minska utsläppen på och ett tydligt exempel på en enkel och effektiv förändring. Energiförbrukningen per tvätt har gått ner, men inte de totala utsläppen. Tekniska innovationer har fått energiåtgången per tvätt att halveras sedan 1970-talet i Europa. Tyvärr har samtidigt mängden tvätt som tvättats per person ökat. Detta innebär att energiåtgången inte minskat. Mellan 4–9 procent av all energi som används i hushåll i Europa går åt till tvätt.     

Miljöbelastningen från tvätt beror inte bara på energiförbrukningen. Installation av tvättutrustning i varje lägenhet ger betydligt större utsläpp per tvätt än att bygga tvättstugor. Det visar en ny studie i The International Journal of Life Cycle Assessment.  Enligt denna minskar gemensamma tvättstugor de negativa klimatpåverkande utsläppen från tvättning med en fjärdedel enbart i Sverige. 

I analysen ingår bland annat den yta i fastigheten som krävs för den tekniska utrustningen, utsläpp från tillverkning och service av maskiner, samt klimatpåverkan från energi, vatten och tvättmedel. Fler och sämre tvättmaskiner samt slöseri med yta ger större utsläpp för lägenhetsmaskiner jämfört med en tvättstugelösning. Maskinerna som jämfördes i studien använde lika mycket energi, vatten och tvättmedel per kg tvätt. Detta innebär att nästan hela minskningen av utsläpp beror på att byggnaden utnyttjas bättre och på att livslängden är längre för de mer robusta maskiner som används i tvättstugor. 

I Sverige har gemensamma tvättstugor varit norm för flerbostadshus sedan 1950-talet. Tyvärr är dessa anläggningar på väg bort. Nya lägenheter byggs i dag nästan uteslutande med privata tvättmaskiner i badrummet. Det behöver ändras. Det är tydligt att hur vi bygger påverkar möjligheten att kunna ställa om till ett mer resurseffektivt samhälle. Gemensamma tvättutrymmen borde därför bli standard.

Att planera för aktivitet i gatuplan skapar tryggare gator. Genom att flytta upp tvättutrustningen en våning uppstår liv och rörelse som lyser upp markplan. Det är underligt att inte utformningen av gemensamma tvättutrymmen har utvecklats mer de senaste årtiondena, speciellt då sociala dimensioner och trygghetsskapande åtgärder efterfrågas i högre grad nu än förr.

Moderna gemensamma tvättutrymmen borde vara standard hos alla de kommunala bostadsbolag som räknas till Allmännyttan. Om kommunerna menar allvar med att uppnå Sveriges klimatmål, bör de se över hur nya flerfamiljehus byggs och befintliga hus renoveras så att delade tvättstugor blir normen, tvättutrymmen blir fräscha, uppfyller hushållens krav och tar vara på möjligheten att gynna delningsekonomi i anslutning till bostaden.

Peter Sundqvist
Försäljningschef tvättstugor, Electrolux Professional

Erik Klint
Doktorand, Teknikens ekonomi och organisation, Chalmers tekniska högskola

Gregory Peters
Professor Miljösystemanalys, Teknikens ekonomi och organisation, Chalmers tekniska högskola

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev