Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Arbetskraftsinvandrarna är inte kriminella, Johansson

Morgan Johansson försöker ge ett väl fungerande system för arbetskraftsinvandring skulden för problem med illegal arbetskraft och kriminella som utnyttjar välfärdssystemen, skriver Carina Lindfelt, avdelningschef arbetsmarknad Svenskt Näringsliv.

Publicerad: 9 november 2019, 06:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Morgan Johansson försöker ge ett väl fungerande system för arbetskraftsinvandring skulden för problem med illegal arbetskraft och kriminella som utnyttjar välfärdssystemen.”

Foto: Ninni Andersson, Regeringskansliet


Ämnen i artikeln:

ArbetskraftsinvandringKriminalitetUppehållstillståndInvandringMorgan Johansson

I drygt tio år har Sverige haft en arbetskraftsinvandring som utgår från företagens kompetensbehov. Innan de nuvarande reglerna infördes 2008 var det staten som bestämde om företagen hade behov av medarbetare från länder utanför EU. I dag kan företag som inte hittar den arbetskraft de behöver i Sverige eller i övriga EU rekrytera utanför EU.

I fjol beviljades drygt 20 000 sådana arbetstillstånd. De flesta arbetar i Sverige under en begränsad tid. Drygt tio procent jobbar så länge att de efter minst fyra år i arbete beviljas permanent uppehållstillstånd.

Detta vill nu Morgan Johansson ändra. Han hävdar att reglerna för arbetskraftsinvandring inbjuder till kriminalitet. Självklart ska missbruk av regelverket bekämpas. Men vi måste skilja på legal arbetskraftsinvandring och illegal arbetskraft.

Morgan Johansson försöker ge ett väl fungerande system för arbetskraftsinvandring skulden för problem med illegal arbetskraft och kriminella som utnyttjar välfärdssystemen. Det är problem som regeringen löser bäst med ökade kontroller – inte genom att begränsa arbetskraftsinvandringen.

Många skildringar av hur utländsk arbetskraft utnyttjas rör inte arbetskraftsinvandrare utan illegal arbetskraft eller asylsökande som stannar i Sverige trots avslag. Det förekommer även rent kriminell verksamhet där ingen hänsyn tas till lagar och regler. Detta är oacceptabelt. Att bekämpa sådana verksamheter borde vara regeringens primära fokus.

Det har vidtagits en rad åtgärder som utökade kontroller och inom vissa branscher särskilda krav. Att Migrationsverket upptäcker skenanställningar och anställningserbjudanden som inte uppfyller kraven visar att kontrollerna ger resultat.

Dessutom finns redan regler för att motverka missbruk kopplat till arbetstillstånd. Det är till exempel brottsligt att anställa utländsk arbetskraft utan arbetstillstånd. För att komma till rätta med sådana problem behövs helt andra åtgärder än att begränsa den legala arbetskraftsinvandringen.

Vissa vill som Morgan Johansson öka statens makt över företagens rekryteringar. Men varken myndigheter eller fackliga organisationer är bättre än företagen själva på att avgöra deras kompetensbehov.

Arbetskraftsinvandrarna är viktiga för Sverige. De gör det möjligt för många företag att överleva. Deras bidrag till BNP är ungefär 30 miljarder. Deras arbete leder till cirka 12 miljarder kronor i skatteintäkter.

I debatten framställs det som att vem som helst kan göra ett bra jobb i bristyrken som köksbiträde, vårdbiträde, städare eller skogsarbetare.

Inget kunde vara mer fel. De formella utbildningskraven är inte höga, men det krävs även annan kompetens för att göra ett bra jobb, till exempel goda fysiska förutsättningar, servicekänsla, arbetsmotivation och praktisk yrkeserfarenhet.

Det är självfallet viktigt med drivkrafter som gör att arbetslösa och nyanlända snabbt kommer i arbete. Men arbetskraftsinvandringen är inte orsaken till integrationsproblemen. Oavsett riktade åtgärder mot arbetslöshet och utanförskap, måste arbetsgivare kunna ha möjlighet att rekrytera rätt kompetens.

Arbetskraftsinvandringen gör att fler lediga jobb blir tillsatta, att fler företag kan leverera det kunderna vill ha, och att tillväxt och välfärd ökar. Att begränsa den är därför en dålig idé, och det borde Morgan Johansson veta.

Carina Lindfelt, avdelningschef arbetsmarknad Svenskt Näringsliv

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev