Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Är detta en skola en S-regering kan acceptera, Anna Ekström?”

Avskaffa skolpeng, skolaktiebolag och påstådda ”valfrihetsreformer” och låt skolan bli en fristad från marknadslogiken, skriver Daniel Suhonen, chef på det fackliga idéinstitutet Katalys.

Publicerad: 28 april 2021, 03:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

När skolor konkurrerar om sina ”kunder” är höga betyg ett effektivt sätt att marknadsföra skolan som framgångsrik, skriver Daniel Suhonen.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet


Ämnen i artikeln:

SkolpengAnna EkströmBetygsinflation

Glädjebetygen fortsätter att förpesta det svenska skolsystemet. I en ny bok konstaterar forskare vid Institutet för Näringslivsforskning att fristående gymnasieskolor uppvisar goda provresultat – men när utomstående personer får rätta proven presterar i stället friskolornas elever sämre än genomsnittet. Så länge riskkapitalister tillåts leka marknad i hjärtat av den svenska välfärden lär den här utvecklingen fortsätta. 

Jag blir förvånad varje gång jag inser att detta är verkligheten. Är detta en skola en socialdemokratisk regering kan acceptera? Frågan måste ställas och jag skulle gärna ha ett svar av dig Anna Ekström.

Under de senaste trettio åren har en genomgripande privatisering skett av den svenska skolan. I kölvattnet av de så kallade valfrihetsreformerna har segregationen tilltagit – vissa elever kan välja skola, medan andra väljs bort. Likvärdigheten har minskat, medan de privata vinsterna ökat. 

Betygsinflationen, som nu även existerar inom kommunalt drivna skolor, tycks ha blivit en integrerad del av detta skolväsende. Tyvärr är det inte förvånande. När skolor konkurrerar om sina ”kunder” är höga betyg ett effektivt sätt att marknadsföra skolan som framgångsrik. Både för privata skolor som vill maximera ägarnas vinst och för kommunala skolor som slåss för sin överlevnad. 

I en avhandling av sociologen Majsa Allelin blottläggs hur resultatstyrningen i dag genomsyrar hela skolverksamheten, på såväl koncerndrivna friskolor i innerstan som i kommunalt drivna förortsskolor. Konsekvensen är en omfattande betygshets, där lärarna i allt högre utsträckning får förmedla betygskriterier snarare än kunskap, och ”mätbara” kunskaper prioriteras på bekostnad av bildningsprocessen. 

Marknadslogikens intåg i den svenska skolvärlden har således inte bara genom ökad segregation och minskad likvärdighet försatt skolans kompensatoriska uppdrag på undantag. Den skickar även tydliga signaler till dagens unga om att det är provresultat, tester och kriteriebaserad kunskap som värdesätts. I en sådan kontext blir betygsinflationen än värre.

De lösningsförslag som presenterats för att åtgärda glädjebetyg handlar allt som oftast om införandet av fler externt rättade standardiserade tester, exempelvis nationella prov. Det vill säga, en ytterligare förstärkning av utvecklingen mot ”mätbara” kunskaper som eleverna dessutom ska kunna leverera under press vid ett enskilt tillfälle. 

Är det en sådan skola vi vill ha? I skollagen slås det fast att utbildningen ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära, förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande demokratiska värderingar. Utbildningen ska även ”... främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare”. Tänk om vi kunde ha en sådan skola, inte bara i styrdokumenten, utan också i verkligheten. En skola där vi har unga medborgare i stället för kunder. Där lärarna tillåts vara pedagoger i stället för administratörer, och där lärandet och bildningsprocessen, inte provresultaten, får vara i fokus.  

Glädjebetygen i svensk skola är en direkt konsekvens av marknadiseringen, där riskkapitalisternas marknadslogik även trängt in i den kommunalt drivna skolan. Lösningen är enkel. Låt återigen skolan styras av demokratins principer, snarare än av marknadens. Avskaffa skolpeng, skolaktiebolag och påstådda ”valfrihetsreformer” och låt skolan bli en fristad från marknadslogiken.  

I ett skolsystem med demokratisk styrning kan bildningen stå i centrum, incitamenten för att konkurrera om elever upphöra – och betygsinflationen bli ett minne blott. Eller hur, utbildningsministern? Vad hindrar dig att agera redan nu? Vad ska vi göra för att förpassa dessa perversa inslag av marknadsstyrning av skolan till historiens skräphög?

Daniel Suhonen, chef fackliga idéinstitutet Katalys

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev