tisdag6 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Är det verkligheten eller visionerna som räknas, Krav?

Ekologisk odling är varken klimatsmart eller gynnar mångfalden mer än annan odling. Skördarna är betydligt lägre, speciellt av det vi kan nyttja direkt såsom potatis, oljeväxter och spannmål. Lägre skörd ger högre klimatpåverkan, replikerar agronomie doktor Kersti Linderholm.

Publicerad: 28 oktober 2020, 18:10

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

De flesta ekoodlare är väl medvetna om sitt beroende av att få köpa friskt utsäde, halm, gödsel och annat från sina vanliga kollegor, skriver Kersti Linderholm.

Foto: Nils Jakobsson/Bildbyrån


Ämnen i artikeln:

Ekologisk mat

Anita Falkenek, vd på Krav, propagerar för mer ”ekologiskt” (nedan kallat eko)  i de offentliga köken. Eko är politiskt korrekt, men ger inga fördelar för vare sig miljö, hälsa eller klimat. Det visar många utredningar. Ekoreglerna begränsar i stället möjligheterna att använda miljövänlig teknik.

Krav framhåller att ”konstgödsel” (mineralgödsel) är förbjudet. I stället gödslas eko med kvävefixerande växter, vilket är samma råvaror som mineralgödsel (luftens kväve och energi). Men mineralgödsel är betydligt mer effektivt då det kan användas vid rätt tid, plats och i lagom doser. Försök visar tydligt att eko har större läckage av kväve. Inte heller får eko kalka med värmebehandlad kalk, en effektiv metod att minska fosforförluster på vissa jordar.

Ekoreglerna tillåter gifter om de är ”naturliga”, men inte om samma substans kan göras i fabrik. Det gör att jordbrukare i fattiga länder odlar blommor för insektsbekämpning i eko, i stället för att odla livsmedel till sin befolkning. Även för hönsen ställer reglerna till bekymmer, då de inte kan få syntetiska aminosyror. I 15 år har Livsmedelsverket påtalat problemet med högre halter av PCB och dioxin i ekologiska ägg än i vanliga.

Krav framhåller att eko använder naturgödsel, men det gör alla jordbrukare som har tillgång till det. Här finns ytterligare dubbelmoral i regelverket. Gödsel från djur som äter ”konstgödslat” foder är tillåten. Många är dessutom dispenserna genom åren då vanligt foder och utsäde har tillåtits för att det ekologiska inte har räckt.

Att ekologiska odlare skulle binda mer kol i mark finns inga vetenskapliga bevis för, tvärtom. Vetenskapen säger att en god skörd binder mer kol i marken och enligt all officiell statistik ger vanlig odling högre skördar. Dessutom är ekologisk växtodling beroende av mekanisk bekämpning vilket ökar mineraliseringen, det vill sägas minskar kolhalten. Samtidigt är mekanisk bekämpning ett hot mot markhäckande fåglar som sånglärka.

Eko är inte heller klimatsmart eller gynnar mångfalden mer än annan odling. Skördarna är betydligt lägre, speciellt av det vi kan nyttja direkt såsom potatis, oljeväxter och spannmål. Lägre skörd ger högre klimatpåverkan visar många beräkningar. En omfattande dom mot Coop i Stockholms tingsrätt slog dessutom fast att det är falsk marknadsföring att påstå att eko ger mer biologisk mångfald eller är bra för hälsan.

Så det finns många påståenden i Kravs brandtal som helt saknar vetenskaplig förankring för svensk produktion, men skattepengar öses över eko för ”information”. Nyligen beslutades om ytterligare 75 miljoner till eko för denna typ av insatser. De flesta ekoodlare är dock väl medvetna om sitt beroende av att få köpa friskt utsäde, halm, gödsel och annat från sina vanliga kollegor.

Kersti Linderholm, agronomie doktor, med stöd av  Södertälje Ortsförbund, mästare på strukturkalkning

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Ekologisk mat

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev