Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Använd resurserna rätt – satsa på äldreomsorgen!

Det borde ligga i varje kommuns intresse att omedelbart förbättra villkoren i äldreomsorgen. Vi vet att det bästa sättet är att satsa på personalen och att lyssna på landets äldre. Nu måste landets kommunpolitiker visa att de gjort sin hemläxa, skriver ordförandena för PRO, SPF Seniorerna, SKPF Pensionärerna och Kommunal.

Publicerad: 3 november 2020, 04:05

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Även äldre som har hemtjänst måste omfattas av nödvändiga försiktighetsåtgärder under pågående pandemi.”

Foto: Johanna Lundberg/Bildbyrån


Ämnen i artikeln:

HemtjänstÄldreboende

Slå en ring runt de allra sköraste! Det var Sveriges strategi för att hindra en utbredd smittspridning av coronaviruset bland Sveriges äldre. Men trots tidiga restriktioner för personer över 70 år och besöksförbud på äldreboenden spred sig smittan bland gruppen äldre. Nu är det dags för landets kommunpolitiker att visa att de gjort sin hemläxa.

Under pandemin har sprickorna inom äldreomsorgen blivit allt mer synliga. I dag kan ingen säga att rätt förutsättningar fanns på plats, eller att personalens möjligheter att utföra sitt jobb prioriterades i arbetet för att skydda de äldre. Det är för tidigt att dra säkra slutsatser kring varför så många människor inom äldreomsorgen drabbades. Men det är definitivt så att bristande resurser och otrygga anställningar bidragit till det höga antalet smittade.

Ett äldreboende ska vara en trygg plats. Äldre och anhöriga ska kunna mötas under säkra förhållanden, utan rädsla eller risk för smitta. I dag är många äldre redan i stort behov av omsorg den dag flyttlasset till äldreboendet går. Men även äldre som har hemtjänst måste omfattas av nödvändiga försiktighetsåtgärder under pågående pandemi. Det borde ligga i varje kommuns intresse att omedelbart förbättra villkoren i äldreomsorgen – och vi vet att det bästa sättet är att satsa på personalen och att lyssna på landets äldre.

Nu finns den chansen. Höstbudgeten som nyligen presenterades innebär stora generella satsningar till kommunerna, men också specifika satsningar på äldreomsorgen. Vi förväntar oss att Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna, som tillsammans står bakom budgeten, också använder pengarna rätt. Det vilar ett tungt ansvar på deras lokala företrädare i kommunerna att säkerställa att de extra resurserna går till just äldreomsorgen och andra delar av välfärden.

Pandemin har inneburit en enorm påfrestning för vård- och omsorgsanställda. Den medicinska vården och ledningen har inte fungerat. Undersköterskor, vårdbiträden och vårdare ligger i topp vad gäller ökad arbetsbelastning under coronapandemin. Det är ingen överdrift att säga att de har tagit ansvar, ibland med sin egen hälsa som insats. Vi har också nåtts av oroväckande signaler på brist på tillgängliga läkare och sjuksköterskor. Men redan innan pandemin var behoven stora. Nu är det hög tid att ta proffsen som gör jobbet och medlemmarna i de kommunala pensionärsråden på allvar.

De ökade generella statsbidragen till landets kommuner kommer inte en dag för tidigt. Tillsammans med de riktade medlen i form av fyra miljarder kronor årligen till äldreomsorgen kan de göra stor nytta. Nu är det upp till landets kommuner.

För är det någonting vi, som representerar 500 000 välfärdsarbetare och 750 000 pensionärer, vet är det att personalens villkor och kvaliteten i verksamheten hänger ihop. Därför uppmanar vi nu Sveriges kommunpolitiker att:

■ rikta budgetsatsningarna till äldreomsorgen,
■ lyssna på landets äldre. I de kommunala pensionärsråden finns mycket kunskap,
■ satsa på tills§vidareanställningar och kompetensutveckling – att vårda äldre är inget enkelt jobb,
■ investera i hållbara scheman och avskaffad minutstyrning.

Låt oss tillsammans se till att coronapandemin blir en vändpunkt för äldreomsorgen.

Christina Tallberg, ordförande PRO

Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna

Liza di Paolo-Sandberg, förbundsordförande SKPF Pensionärerna

Tobias Baudin, förbundsordförande Kommunal

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

HemtjänstÄldreboende

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev