Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Använd offentlig upphandling för att styra och reglera elsparkcyklarna”

Det behövs bättre verktyg för att reglera och styra etableringen av elsparkcyklarna i svenska städer. Lär av andra europeiska städer och reglera genom offentlig upphandling, skriver Jakob Lagercrantz, Vd 2030-sekretariatet och August Svedenstedt, Sverigechef Tier Mobility.

Publicerad: 24 augusti 2021, 17:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Sverige har en hel del att lära från andra länder som kommit längre fram kring ett hållbart ramverk för mikromobilitet och elsparkcyklar,” skriver Jakob Lagercrantz och August Svedenstedt.

Foto: Terje Pedersen/TT, Pressbilder


Ämnen i artikeln:

UpphandlingskriterierUpphandlingsarbeteKommuner

Utvecklingen av nya mobilitetslösningar och färdmedel går fort. Den delade elsparkcykeln är ett relativt nytt färdmedel i stadsbilden och etableringen till nya områden i städerna sker i rask takt. Under juni genomfördes 1,6 miljoner resor med elsparkcyklar enbart i Stockholm. Både klimatomställningen och ökad inflyttning till tätorterna påkallar nya behov att ta sig runt på och mikromobilitet kan definitivt bidra till omställningen och skapa hållbara, lättillgängliga, levande och transporteffektiva städer.

Sommaren har med all önskvärd tydlighet visat att denna marknad behöver regleras. Vid ett otal tillfällen har vi kunnat bevittna att elsparkcyklar snarare har försvårat än underlättat att ta sig fram. Det håller inte. Samtidigt kan ingen blunda för att fler alternativ till bilen och fler möjligheter att kombinera olika resesätt leder till minskade koldioxidutsläpp och bullernivå – som på sikt ger bättre luftkvalitet och miljö.

LÄS OCKSÅ: Jönköpings villkor för sparkcykelföretag väcker intresse 

Den delade elsparkcykeln tillhör en innovativ bransch som behöver blir än bättre på att samspela med omgivande samhälle och städerna. Mer och tydligare reglering för mikromobilitetstjänster främjar seriösa aktörer men de verktyg som svenska städer har räcker helt enkelt inte för att reglera marknaden. Det behöver kunna ställas konkreta krav på operatörer som tillhandahåller mikromobilitetstjänster vad gäller skärpta fordonsstandarder för att ökad trafiksäkerhet, parkeringslösningar anpassade efter var stads behov, bred geografisk täckning av mikromobilitetstjänsten, även utanför stadskärnorna, goda arbetsförhållanden och inte minst ett tydligt krav på en hållbar verksamhet med höga klimatmål och god tillgänglighet.

Den senaste tiden har flertalet kommuner presenterat förslag om att kräva avgifter från företagare som bedriver verksamhet inom delad mikromobilitet. Detta löser inte rådande utmaningar utan riskerar i stället att slå undan benen för en ny icke-subventionerad bransch som ökar tillgången till hållbart resande i staden.

LÄS OCKSÅ: MP kräver polistillstånd för elsparkcyklar 

Sverige har en hel del att lära från andra länder som kommit längre fram kring ett hållbart ramverk för mikromobilitet och elsparkcyklar. Ett exempel på en fungerande modell är offentlig upphandling av mikromobilitetstjänster, det är något en majoritet av andra större europeiska städer infört och som har lett till en bättre fungerande stadsbild. 

I Paris fanns länge en frustration från invånarna och de lokala myndigheterna då tiotusentals elsparkcyklar från ett tiotal olika operatörer på kort tid hade etablerat sig i staden. Genom upphandlingsförfarandet minskades antalet operatörer till tre samtidigt som klagomålen minskade drastiskt.

Upphandling är ingen universallösning men i storstäder med stora fordonsflottor är ett upphandlingsförfarande den effektivaste lösningen för bättre ordning och reda. En upphandling skulle innebära att ett antal seriösa leverantörer får rätt att bedriva mobilitetstjänster inom kommunen. Deras enda ersättning är rätten att bedriva mobilitetstjänsten. 

För att upphandlingsverktyget ska bli ett reell alternativt behöver dock exklusivitet kunna garanteras utfallet av anbudet, vilket ett flertal kommuner tidigare belyst, antingen inom ramen för rådande lagstiftning eller genom en lagändring.

LÄS OCKSÅ: Hyrcyklar tillbaka – efter fyra års upphandlingsstrul 

Dagens bristfälliga regelverk inom området gör det svårt att göra rätt, dels för kommuner som ställer krav i en juridisk gråzon, dels för aktörer och användare av delad mikromobilitet. 

Nu krävs en översyn av rådande regelverk för att säkerställa att Sveriges kommuner har de verktyg som krävs för att effektiv reglera marknaden utan att hämma innovation. Vi tror att det bäst görs tillsammans genom dialog med samhällets samtliga aktörer. Därför är 2030-sekretariatet och Tier Mobility beredda att sätta oss ned med berörda aktörer och utveckla villkor som gynnar en hållbar och trafiksäker samhällsutveckling där olika transportslag och tekniker kompletterar varandra och som främjar innovation i linje med den gröna omställningen av våra städer.

Jakob Lagercrantz, Vd, 2030-sekretariatet
August Svedenstedt, Sverigechef, Tier Mobility

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev