Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Anna Ekströms jobb att fixa fram 65 000 lärare

Skolans största och mest skriande problem är lärarbristen och måste vara regeringens mest prioriterade fråga, skriver Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara, som lämnar en att göra-lista till nya utbildningsministern Anna Ekström.

Publicerad: 21 januari 2019, 14:38

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Skolans största och mest skriande problem är lärarbristen.”

Foto: Erik Simander/Bildbyrån


Ämnen i artikeln:

LärarbristLöfven 2Anna EkströmLärare

Grattis till jobbet som utbildningsminister, Anna Ekström. Du kan lita på att Lärarförbundet gärna hjälper till med att utforma din ”att göra-lista”. Som du vet finns det mycket att göra för att förbättra skolan.

Alla internationella undersökningar, som bland annat PISA och TIMMS, visar att Sverige vänt den negativa trenden och att kunskapsresultaten nu stiger uppåt igen. Vi måste försäkra oss om att hålla i den här utvecklingen och nå ännu bättre resultat. Så det är bara att sätta igång. Sverige behöver framtidssäkras som kunskapsnation. Här är några av de områden där vi förväntar oss att du och regeringen agerar:

1. Skolans största och mest skriande problem är lärarbristen. Bristen på behöriga lärare leder till att arbetsbördan ökar för de lärare som finns. Många lärare väljer att lämna läraryrket just på grund av den ökade arbetsbelastning som lärarbristen för med sig. Det fattas 65 000 lärare, förskollärare och skolledare i dag. Så kan det inte fortsätta. Regeringen behöver dels se till att det finns många vägar in i läraryrket, till exempel genom arbetsintegrerad lärarutbildning där studier kombineras med arbete som lärare och med lön under hela studietiden. Dels måste läraryrket bli mer konkurrenskraftigt i relation till andra högskoleyrken. Det handlar om lön och arbetsmiljö. Även om det är kommuner och fristående huvudmän som är våra arbetsgivare, så kan inte regeringen som ytterst ansvarig för skolan ducka för det här.

2. Stärk likvärdigheten i skolan genom att se över skolpengssystemet och fördela resurserna mer kompensatoriskt. Låt lärarna bestämma när och vilka anpassningar och stöd som ska sättas in. Blanda elever med olika bakgrund och ta bort kötid som urvalsinstrument till friskolorna. Lärarbehörigheten skiljer enormt mellan skolorna. På många skolor finns nästan inga obehöriga, medan det på andra kan vara så illa att merparten lärare är obehöriga. Minskad lärarbrist stärker likvärdigheten.

3. Se till att skapa en fungerande modell för att ge oss lärare och skolledare en bra kompetens- och yrkesutveckling under hela vår karriär. Det är utmärkt att regeringspartiernas överenskommelse med Liberalerna och Centerpartiet lovar att ett professionsprogram ska införas.

4. Studiero i skolan är viktigt, men gå inte i fällan och tro att det framför allt är hårdare disciplinära åtgärder som behövs. Det viktigaste är att satsa på tidigt och extra stöd till de elever som behöver det, att ge lärarna mer tid att planera och utveckla undervisningen och att satsa på mindre elevgrupper i såväl skola som förskola och fritidshem. Ju mer tid läraren får för varje barn och elev – desto lugnare lärmiljö. Se till att elevhälsan är väl utbyggd på alla skolor.

5. Gör upp med dragkampen om skolan och gå till botten med vem som ansvarar för vad. Lägg energin på det som kan göra skillnad här och nu och samtidigt fungera långsiktigt. Ta tag i finansieringen och börja med att minska antalet detaljstyrande statsbidrag kraftigt och säkerställ en mer kompensatorisk resursfördelning. Minska också den omfattande detaljreglering som leder till att lärare tvingas göra fel saker i stället för att få fokusera på undervisningen och elevernas behov. Skolledares och lärares bedömningar måste få väga mycket tyngre och styrningen bli mer tillitsbaserad.

Det här är några av de många viktiga frågor som kräver din uppmärksamhet, Anna. Det finns fler! Räkna med att Lärarförbundet både kommer vara den hjälpande handen och blåslampan som behövs för att se till att ni politiker fattar besluten som får rätt saker att hända i skolan.

Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande Lärarförbundet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev