tisdag28 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Anders Knape: Låt pragmatism gå före paragrafrytteri

Straffa inte kommuner och regioner för att de gör allt för att lösa en exceptionell situation. Att rädda liv och skydda verksamheter är viktigare än att hålla hårt i regelboken, skriver SKR:s ordförande Anders Knape.

Publicerad: 26 mars 2020, 03:55

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Landets regioner och kommuner arbetar intensivt med att minska konsekvenserna av corona,” skriver Anders Knape. Foto: Hans Alm / SKR


Ämnen i artikeln:

RegionerKrishanteringKommunerSKRCovid-19SmittskyddEkonomi

Tillsammans kommer vi att bemästra covid 19 – viruset, smittspridningen och den verklighet som följer. Med det sagt, läget är allvarligt och ansträngt.

Landets regioner och kommuner arbetar intensivt med att minska konsekvenserna av corona. Svensk sjukvård och äldrevård håller hög kvalitet. Vi har en av världens bästa smittskyddsorganisationer nationellt och regionalt. Svenska forskare är med och tar fram ett vaccin.

Den professionalism som vårdpersonal i regioner och kommuner besitter är enastående. De är dock inte ensamma. Vid sidan av intensivvård och smittbekämpning måste välfärdstjänster upprätthållas, allt från sophämtning och VA till barnomsorg, skola och socialtjänst, bland annat. Våra medlemmars anställda och förtroendevalda är de som bär upp välfärden.

Kommunerna arbetar intensivt med att minska skadan på den lokala ekonomin. Det rör allt från att slopa avgifter för småföretagare, tidigarelägga betalningar och att på andra sätt stödja utsatta branscher. Om hjulen inte snurrar lokalt och regionalt stannar nationen. Det är av yttersta vikt att riksdagen beslutar att även kommunala bolag och privata företag vars huvudsakliga intäkt kommer från kommuner och regioner omfattas av stöd vid korttidspermittering.

Tiden efter corona blir tuff. Sektorns ekonomi var ansträngd redan före pandemin. Välfärden finansieras främst av arbetade timmar. BNP faller, och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) bedömer att skatteunderlaget avsevärt försvagas. Det leder till ett ökat behov av den trygghet i vardagen som den lokala och regionala välfärden står för.

Det offentliga Sverige står starkt i kris. Regering, myndigheter, kommuner och regioner möter upp och tar sin del av ansvaret. Vi fattar beslut baserat på vetenskap och evidens. Vi pekar inte finger åt varandra. Vi visar ledarskap genom att fokusera på huvudfrågan.

SKR arbetar för att tillvarata medlemmarnas intressen. Vi bidrar med fakta och förslag på hur vardagen kan förenklas för  medlemmarna, exempelvis genom att ta bort sjukintyg, slopa nationella prov och se över överenskommelser vars pengar är knutna till vård under normala omständigheter.

SKR och regionerna expanderar snabbt 1177 Vårdguiden för att möta befolkningens behov. Nästa vecka är den tekniska kapaciteten att ta emot samtal tio gånger högre än vid utgångsläget. Samtidigt anställer regionerna fler sjuksköterskor som ska bemanna 1177. Antalet har ökat kraftigt.

Regeringen har vidtagit åtgärder för att underlätta för regioner och kommuner. Men för att klara både den akuta krisen och morgondagen krävs fler insatser:

Kostnadstäckning för pandemin. Den bör omfatta uppenbara merkostnader i vård och omsorg och andra kostnader, exempelvis för digital undervisning och intäktsbortfall i kollektivtrafiken.
Förenkla byråkrati och administration. Personal behövs för annat än att fylla i rapporter och enkäter. Pausa kravet på redovisning av riktade statsbidrag och skjut på nya lagar, som den nationella läkemedelslistan.
Pragmatism före paragrafrytteri. Straffa inte kommuner och regioner för att de gör allt för att lösa en exceptionell situation. Att rädda liv och skydda verksamheter är viktigare än att hålla hårt i regelboken.

Sverige har klarat allvarliga kriser, den senaste finansiella för tolv år sedan. En viktig aktör för återhämtningen var då som nu, kommuner och regioner. Den lokala beslutsnivån står stark. Och när civilsamhälle, trossamfund och näringsliv ansluter är det en samlade kraft som ger hopp under såväl kris som då vi åter kan kalla dagarna för vardag.

Anders Knape, ordförande (M) Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev