tisdag7 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Almega: Dialog och uppföljning är vägen framåt

SLUTREPLIK. Många tjänsteföretag upplever att offentlig sektor pressar priserna utan att följa upp kvaliteten under kontraktstiden, skriver Almega.

Publicerad: 28 april 2021, 07:05

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Att prisupphandling är den vanligaste modellen att upphandla är oroande, skriver Andreas Åström och Ulrica Dyrke.

Foto: Almega


Ämnen i artikeln:

KvalitetAlmega

Martin Kruse och Martin Magnusson från Sveriges offentliga inköpare (SOI) framhåller i sin replik (Dagens Samhälle 21/4) att många leverantörer saknar insikt om kvalificeringsprocessen där en inköpare först ser till att höga kvalitetskrav uppfylls, för att därefter utvärdera på lägsta pris. Vi kan hålla med om att det bland företag utan erfarenhet av offentlig upphandling kan finnas missuppfattningar om hur prisupphandling går till. Sådana kunskapsluckor bör givetvis motarbetas genom informationsinsatser. 

LÄS OCKSÅ: SOI: Lägsta pris är inte vår devis
LÄS OCKSÅ: Almega: Låt inte pris gå före kvalitet i offentlig upphandling 

I vår undersökning framkommer dock en ovilja hos närmare 60 procent av de leverantörer som deltar i upphandlingar att lägga anbud i upphandlingar med stort prisfokus. Detta kan jämföras med att endast 9 procent av de svarande ser positivt på att lägga anbud i den typen av upphandlingar. Här handlar det alltså om leverantörer som är insatta i upphandlingsproceduren. Många av leverantörerna som svarat i undersökningen anser att de upplever en prispress som skapar svårigheter för dem att leverera kvalitet och bedriva seriös verksamhet. Detta är högst oroande. 

Givetvis ställs det i prisupphandlingar även kvalitetskrav i syfte att få ”rätt kvalitet till rätt pris”. Och om kvalitetskraven efterlevs är detta en rimlig hantering av skattebetalarnas pengar. Tyvärr visar undersökningen dock att många tjänsteföretag upplever att offentlig sektor pressar priserna utan att följa upp kvaliteten under kontraktstiden. Detta bidrar sannolikt till synen på prisupphandlingarnas effekt på kvaliteten. Kvalitetsaspekterna måste alltid säkerställas i praktiken – och kanske i synnerhet vid prisupphandlingar.

Offentlig upphandling har en enorm potential att skapa samhällsnytta och borga för att varje skattekrona används effektivt. Dessa är skälen till Almegas engagemang. Att prisupphandling är den vanligaste modellen att upphandla är dock oroande. Vi ser stora risker för att seriösa tjänsteföretag som månar om att leverera god kvalitet i allt högre utsträckning kommer att lämna den offentliga marknaden.

En dialog med branschen inför upphandlingar för att fånga upp eventuella utmaningar som kan finnas med prisupphandlingar är en lösning. Att skapa organisationer som aktivt arbetar med uppföljning av kvaliteten i leveranserna är en annan. Förutom ”rätt kvalitet till rätt pris” skulle det skapa affärsmässiga och förtroendefulla relationer mellan offentlig sektor och dess leverantörer. 

Almega bidrar gärna till att utveckla den offentliga upphandlingen med fokus på kvalitet och god leverans. Gärna i dialog med SOI.

Andreas Åström, näringspolitisk chef Almega
Ulrica Dyrke, upphandlingsexpert, jur.kand. Almega

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

KvalitetAlmega

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev