måndag30 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Allvarliga brister i kommunernas säkerhetsarbete”

Kommunerna har flera brister i sitt säkerhetsarbete, som orsakar onödiga risker för medborgarna. Både kommuner och regering bör öka sitt ansvarstagande, skriver företrädare för fyra branschorganisationer, som presenterar en ny undersökning.

Publicerad: 21 oktober 2021, 04:31

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Kommunerna kan och bör göra mer för medborgarnas säkerhet., skriver debattörerna.

Foto: Janerik Henriksson/Trond Reidar Teigen/Naina Helén Jåma/Johan Nilsson/TT


Ämnen i artikeln:

SäkerhetRäddningstjänstenKommunerOrdningsvakter

Kommunerna ansvarar i stor utsträckning för invånarnas samhällsservice, och i delar av denna – förskola, skola och äldreomsorg – finns också samhällets mest sårbara. 

I en ny årlig studie, ”Säkerhetsundersökningen”, tillfrågas samtliga landets kommuner om hur de arbetar med säkerhet på olika sätt. Studien påvisar flera brister i säkerhetsarbetet som direkt eller indirekt medför risker för medborgarna. 

Räddningstjänstens förebyggande tillsyn kring brandrisker är jävig. I över hälften av de svarande kommunerna säkerställs inte att tillsyn av brandsäkerhet sker på ett opartiskt sätt, med ökade risker som följd. Problemet är främst att personal från räddningstjänsten bedriver utbildning i brandskyddsarbete och annat, samtidigt som räddningstjänsten är tillsynsmyndighet. Dessa två delar, brandskyddsarbetet och tillsynen, är av yttersta vikt för att förebygga att människor skadas eller omkommer i bränder 

Om räddningstjänstens personal utför bägge säger det sig självt att det inte går att vara opartisk i tillsynen. Detta jävsförhållande ökar riskerna för att tillsynsarbetet brister vilket ytterst kan leda till att brandsäkerheten äventyras. 

Lås och larmsystem håller inte tillräcklig kvalitet. Var femte kommun brister i upphandlingen av lås och larmsystem genom att inte ställa tillräckliga krav. Kommunerna saknar kriterier om att låsprodukter ska vara godkända låsenheter enligt Svenska stöldskyddsföreningens krav. Därmed säkerställs varken erforderligt skydd eller möjlighet till snabb utrymning. Många kommuner brister även i att tillse att låsinstallatörer är auktoriserade.

LÄS OCKSÅ: ”Skarpare krav och bättre uppföljning av upphandling stärker tryggheten” 

Bevakningskameror används sällan. En majoritet av kommunerna saknar kamerabevakning på allmän plats, trots att Brottsförebyggande rådet (Brå) klargjort att kameraanvändning har förebyggande effekter mot flera typer av brott, bland annat narkotikahandel. Nästan hälften av de svarande kommunerna uppger att narkotikahandeln ökat det senaste året. 

LÄS OCKSÅ: Efter flera bränder – klartecken för kameror på alla Lunds skolor

Enligt Brå har kamerabevakning även en signifikant brottsförebyggande effekt på egendomsbrott. Frånvaron av kameror innebär en förlorad möjlighet att förebygga, utreda och klara upp brott. En fjärdedel av kommunerna har uppgett att de har behov, men ändå har avstått från att ansöka om tillstånd. Ett skäl är för höga krav – en av fem kommuner har nekats tillstånd från Integritetsskyddsmyndigheten.

Ordningsvakter används i få kommuner. I undersökningen vittnar kommunerna om problem med ordningsstörningar och brott, men trots det nyttjar färre än hälften av landets kommuner – 122 av 290 – möjligheten att använda ordningsvakter på offentliga platser. Flera kommuner uppger dock att de nekats av polisen att anlita ordningsvakter.

Kommuner bör i högre grad undersöka möjligheterna att använda ordningsvakter, samtidigt som regering och riksdag har ett ansvar att skapa förutsättningar för det. Just nu pågår ett arbete med att ta fram en ny ordningsvaktslag, denna bör resultera i bättre möjligheter att använda ordningsvakter. 

LÄS OCKSÅ: ”Gör det lättare för kommuner att anlita ordningsvakter” 

Tekniska möjligheter nyttjas inte fullt ut. Nya elektroniska och digitala lösningar utvecklas snabb takt. Till exempel kamerabevakning med ansiktsigenkänning och digitala brandlarm uppkopplade till larmcentral. Flera kommuner förefaller ha ett bristande säkerhetsmedvetande, liksom begränsade kunskaper i den tekniska utvecklingen. Här finns en utvecklingspotential. 

Kommunerna har ett brett ansvar för invånarnas säkerhet. I somras presenterade regeringen även ett betänkande med förslag om att kommunerna ska få utökat ansvar för brottsförebyggande arbete. Mot bakgrund av detta – samt en ökning av både upplevd otrygghet och faktiska säkerhetshot – bör det tas på allvar att kommuner brister i sitt säkerhetsarbete. 

Vi efterlyser ett större ansvarstagande från både kommuner och regering. Det kan och bör göras mer för medborgarnas säkerhet. 

Joakim Söderström
Vd Säkerhetsbranschen 

Henrik Kolga
Vd SEM Group (Säkerhet inom Elektronik & Mekanik)

P O Swedérus
Ordförande Svenska Brandsäkerhetsföretag (Svebra)

Håkan Dosé
Vd Sveriges Lås och Säkerhetsleverantörers riksförbund (SLR)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev