söndag2 april

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Allmännyttan: Skapa mobilitet för många, inte parkering för några

Det krävs ett nytänkande när nya bostadsområden planeras och befintliga förändras. Varje bostadsområde måste erbjuda fler alternativ än bil och parkering. Det är dags att göra mobilitet till den nya normen, skriver Sveriges Allmännytta.

Publicerad: 19 januari 2022, 04:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ersätt bilåkandet med mobilitetslösningar som cykel, elsparkcykel, bilpool eller kollektivtrafik, skriver Anders Nordstrand och Carl Ståhle vid Sveriges Allmännytta. Foto: Per Myrehed


Ämnen i artikeln:

AllmännyttanKollektivtrafikBostadsbyggandeKlimatarbetet

Klimatförändringen kräver att vi ställer om till ett mer transporteffektivt samhälle — ett samhälle som erbjuder fler alternativ till bilen genom så kallade mobilitetslösningar. Det kan vara cykel, elsparkcykel, bilpool eller kollektivtrafik, men även lösningar som underlättar distansarbete, paketboxar för att få varor hemlevererade samt digitala tjänster. 

Fastighetsägare står inför stora utmaningar och investeringar för att kunna erbjuda en mångfald av mobilitetslösningar till hyresgästerna. 

Idag pekar politiken enbart på parkering som mobilitetslösning. Parkeringsnormen styr genom att ange hur många parkeringsplatser (p-tal) som måste anläggas vid nybyggnation av bostäder och vid exploatering. Enbart i allmännyttan finns cirka 650 000 parkeringsplatser som i snitt kostar bostadsföretaget ungefär tre gånger så mycket som intäkten. Mellanskillnaden subventioneras ofta av hyran, oavsett om de boende nyttjar en parkering eller inte. Prognoserna för elbilsutvecklingen kan göra att varannan p-plats måste utrustas med laddstolpe till 2030, vilket kräver miljardinvesteringar. 

Dessutom, genom olika former av mobilitetslösningar kan minst ett ton koldioxid per lägenhet och år sparas till 2030. Idag står bilarna stilla cirka 95 procent av tiden och ändå står transporter till och från boendet för mer än 80 procent av hyresgästernas klimatavtryck kopplat till bostaden. Genom att erbjuda en palett av mobilitetslösningar kan bostadsföretagen därmed bidra till att minska hyresgästernas klimatavtryck.

För att pusha på utvecklingen för ett mer transporteffektivt samhälle presenterar Sveriges Allmännyttas mobilitetsprojekt åtgärder i tre steg. 

■ I dag lanseras vår mobilitetskalkylator för fastighetsägare. Genom att knappa in några enkla data kring parkeringar, avgifter samt antalet lägenheter fördelat på storlek kan man se hur ekonomin kring parkering ser ut samt klimatpåverkan från de boendes bilar. Dessutom ges en lösning som bygger på att man delar upp mobiliteten på olika klimatsmarta lösningar. Utifrån kalkylen kan företag skapa en egen mobilitetsstrategi, öka hyresgästernas rörelsefrihet och minska klimatavtrycket. 

■ Sveriges Allmännytta är en av få aktörer som driver på för nya mobilitetslösningar i befintligt bestånd. Våren 2022 presenterar vi olika strategier, för såväl nytt som befintligt bestånd, för bostadsbolag i en landsbygdskommun, i en besökskommun och i en pendlingskommun. Ett stöd för alla som vill snabba på mobilitetsomställningen och få än mer klimatsmarta bostadsområden. 

■ Samtidigt måste samhället underlätta för fler mobilitetslösningar. Politiska beslut måste fattas som möjliggör detta vid nyproduktion. Men framför allt krävs en omställning av befintligt bestånd. Vi föreslår att parkeringsnormen i plan- och bygglagen ersätts med en teknik- och klimatneutral mobilitetsfond och att mobilitetsfondsområden införs i detaljplaner, både befintliga och nya. 

Mobilitetsfondsområdena skulle fungera ungefär som samfälligheter på kvarter eller stadsdelsnivå, där medlemmarna gemensamt ansvarar för olika mobilitetslösningar. Det är viktigt att möjliggöra för kommunerna att utveckla olika lösningar beroende på de lokala förhållandena. Då kan fler mobilitetslösningar och delningstjänster skapas till en lägre kostnad.

Redan idag ser vi både beteendeförändringar och innovationsutveckling i hur vi arbetar, bor och förflyttar oss. Framsynta kommunpolitiker har nu alla möjligheter att fatta de beslut som krävs för att skapa klimatsmarta och transporteffektiva bostadsområden. 

Anders Nordstrand
vd för Sveriges Allmännytta

Carl Ståhle
Projektledare för Allmännyttans mobilitetsprojekt 

 

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev