lördag3 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Allmännyttan: Politisera inte hyresförhandlingarna!

På flera orter uppmanar Hyresgästföreningen sina medlemmar att kontakta ledande kommunpolitiker för att förmå dem agera för att det allmännyttiga bolaget ska avstå från att yrka på hyreshöjningar. Det är förvånande att föreningen försöker politisera hyresförhandlingarna på detta sätt, skriver Anders Nordstrand vd på Sveriges Allmännytta.

Publicerad: 11 december 2020, 04:15

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Det är viktigt att Hyresgästföreningen fortsättningsvis värnar systemet med kollektiva hyresförhandlingar som bedrivs av de lokala parterna – utan politisk inblandning, skriver Anders Nordstrand. Foto: Pressbild


Ämnen i artikeln:

HyresgästföreningenAllmännyttanHyresförhandlingarHyresrätter

I över 60 år har de allmännyttiga bostadsföretagen och Hyresgästföreningen förhandlat om hyrorna. Vi har varit stolta över att allmännyttan och Hyresgästföreningen klarat av detta utan politisk inblandning och statlig reglering. Därför har vi försvarat systemet som sådant när det har kritiserats. Men nu riskerar hyresförhandlingarna att politiseras.

Att det har fungerat beror på att bägge parter värnat om systemet med lokala kollektiva hyresförhandlingar, som utgår ifrån förutsättningarna på respektive ort. För hyresvärdarna är det ett rationellt sätt att justera hyran för många hyresgäster samtidigt. För hyresgästerna innebär det att de får en starkare ställning än de skulle ha vid individuella förhandlingar. Lokala kollektiva förhandlingar är också en förutsättning för att åstadkomma en systematisk hyressättning.

Riksdagen har genom hyresförhandlingslagen gett de lokala parterna ansvaret att förhandla om hyrorna. Det är hos marknadens aktörer på den lokala nivån som kunskaperna finns om de faktorer som bör påverka hyran.

Mot den bakgrunden förvånar det mig att Hyresgästföreningen på flera orter nu försöker runda de allmännyttiga bostadsföretagen genom att vända sig till ägarna. Föreningen uppmanar på flera håll sina medlemmar att kontakta ledande kommunpolitiker och be dem agera för att det allmännyttiga bolaget ska avstå från att yrka på hyreshöjningar.

Kommunerna styr över sina bolag genom ägardirektiv. Om kommunfullmäktige skulle besluta om den årliga hyresjusteringen så är det ett helt nytt system,  som innebär att ansvaret tas ifrån de lokala parterna och att det kollektiva förhandlingssystemet undergrävs. Vi riskerar då att få en politisk styrning av hyresförhandlingarna, vilket kan leda till både lägre och högre yrkanden. Det vore en olycklig utveckling. Förhandlingarna ska skötas av parterna, eftersom de har bäst kunskap om den lokala hyresmarknaden.

Därför är det viktigt att Hyresgästföreningen fortsättningsvis i stället värnar systemet med kollektiva hyresförhandlingar som bedrivs av de lokala parterna – utan politisk inblandning. Då håller det inte att runda motparten och vända sig till ägaren.

Jag hoppas att Hyresgästföreningen kommer till förhandlingsborden med sina bästa argument utifrån de lokala förutsättningarna, men också med en vilja träffa överenskommelser som gynnar hyresrättens långsiktiga utveckling på respektive ort. Likaså att de fortsatt vill värna om ett från politiken oberoende förhandlingssystem där de lokala parterna både har och tar det fulla ansvaret för hyresrätten.

Anders Nordstrand, vd Sveriges Allmännytta

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev