fredag9 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Allmännyttan: ”Om vi slipper LOU så bygger vi billigare”

Upphandling enligt LOU gör det dyrare och krångligare för allmännyttan att bygga nya bostäder. En effektiv åtgärd för att minska byggkostnaderna vore att vi i allmännyttan inte behövde tillämpa LOU, skriver vd Anders Nordstrand och flera andra företrädare för allmännyttan.

Publicerad: 15 februari 2022, 04:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Kravet på att tillämpa LOU leder till att långsiktiga utvecklingssamarbeten med entreprenörer som gynnar innovation omöjliggörs, skriver Allmännyttans vd Anders Nordstrand och flera andra företrädare för allmännyttan. Foto: Tomas Oneborg/ TT


Ämnen i artikeln:

LOUAllmännyttanKonkurrens

I över tio år har de allmännyttiga bolagen styrts av allbolagen. Den säger tydligt att de allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagen ska drivas enligt affärsmässiga principer och verka på marknadsmässiga villkor. Då kan de inte samtidigt ha krav på sig att upphandla enligt LOU – vilket vi påpekade redan när lagen trädde i kraft. 

Förra året konstaterade den statliga utredningen om bättre konkurrens i bostadsbyggandet att allmännyttan har en företagsekonomisk nackdel av att behöva tillämpa LOU. En studie som Tyréns gjort på vårt uppdrag, visar svart på vitt att allmännyttan har 10 procent högre byggpriser och längre byggtid än privata byggherrar på grund av LOU. Potentiellt skulle våra medlemmar alltså kunna spara 10 procent av dagens byggpris när de bygger nytt. Det skulle underlätta mot bakgrund av det senaste årets ohållbara prisutveckling inom byggsektorn.

Vad få verkar veta är att allmännyttan inte bygger med offentliga medel, vilket ofta anges som ett skäl för att allmännyttan ska omfattas av LOU. Kostnaden för att bygga täcks av hyresintäkter från hyresgästerna och bolagen verkar på en konkurrensutsatt marknad. Då ska de också ha möjlighet att konkurrera på samma villkor som privata fastighetsägare. Men verkligheten för våra medlemsföretag är att LOU medför en rad negativa konsekvenser och snedvrider konkurrensen i förhållande till privata fastighetsägare. Det leder till att nyproduktionen av allmännyttans hyresrätter tar längre tid och att det som byggs får en högre hyra. Det är olyckligt när vi har bostadsbrist i flertalet kommuner och för få hushåll har råd med nybyggda lägenheter. 

LÄS MER: Öka byggtakten med standardiserat byggande

Nu behöver LOU:s negativa effekter på bostadsbyggandet på allvar diskuteras. Vi menar att följande fem punkter starkt bidrar till konkurrenssnedvridningen mellan kommunala allmännyttiga bostadsföretag och privata bostadsföretag:

■ Allmännyttan får in få anbud vid upphandling. En förklaring är att det är både kostsamt och svårt att ta fram anbud. Formaliafel kan diskvalificera en leverantör och allt arbete har varit förgäves. Därför är det mycket mer attraktivt att lämna anbud till privata bostadsföretag som inte behöver tillämpa LOU.

■ Att upphandla enligt LOU tar lång tid och möjlighet till affärsmässig förhandling saknas. Inga ändringar kan göras längs vägen, inte ens om det är kostnadsbesparande. Privata bostadsföretag kan arbeta mer förutsättningslöst och hitta lösningar tillsammans med utförare och på så sätt få varan eller tjänsten till bästa kvalitet och pris.

■ Möjlighet att samplanera saknas. Om bostadsföretaget kunde samplanera projekt med utföraren så att de genomförs vid lämplig tidpunkt, skulle branschens kapacitet kunna nyttjas bättre. 

■ Tilldelningsbeslut blir ofta överprövade. Även om ett klagomål inte vinner gehör leder processen till att projekt förskjuts i tid och fördyras. Dessutom medför överprövningar av formaliafel betydande samhällskostnader. 

■ LOU är inte en garanti mot osund konkurrens bland entreprenörer. Vid upphandling enligt lägsta pris finns risk att den som vinner tilldelningen låter oseriösa underentreprenörer ta sig in i verksamheten.

Sammantaget innebär kravet på att tillämpa LOU att allmännyttans byggkostnader blir högre, att byggprojekt drar ut på tiden på grund av överklaganden och att långsiktiga utvecklingssamarbeten med entreprenörer som gynnar innovation omöjliggörs. Det är precis vad som inte behövs på dagens bostadsmarknad. Vi uppmanar därför regeringen att snarast se över regelverket så att allmännyttan inte ska behöva tillämpa LOU. 

Anders Nordstrand
Vd Sveriges Allmännytta

Jonas Högset
Fastighet- och hållbarhetschef Sveriges Allmännytta

Fredrik Törnqvist
Ordförande Sveriges Allmännyttas Byggherreråd och vd Stångåstaden

Marie Thelander Dellhag
Vd MKB

Karl Alexanderson
Vd AB Bostäder i Lidköping

Morgan Johnsson
Vd AB Sjöbohem

Chris Österlund
Vd AB Botkyrkabyggen

Erik Kristiansson
Vd Hedemorabostäder

Petra Karlsson Ekström
Vd Fastighets AB Förvaltaren

Kristina Forslund
Vd Eslövs Bostads AB  

Malin Larsson
Vd Gislavedshus

Jonas Everbrand
Vd Mörbylånga Bostads AB

Anneli Vinsa
Vd Älvsbyns Fastigheter

 

 

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

LOUAllmännyttanKonkurrens

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev