måndag5 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Allmännyttan ligger långt framme för att nå klimatmålen”

Vid all upphandling av byggnation ställer de allmännyttiga bostadsföretagen krav, även på logistik och transporter, skriver Sofia Hansdotter, Sveriges Allmännytta, i en replik.

Publicerad: 12 oktober 2022, 11:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Sofia Hansdotter, expert på fastighetsutveckling och nyproduktion, Sveriges Allmännytta.


Ämnen i artikeln:

Hållbart byggandeAllmännyttan

I en debattartikel den 28 september skriver fyra debattörer från Fossilfri bygglogistik att offentliga aktörer måste ställa krav på byggtransporter. Kritik riktas mot allmännyttans byggande.

Vid all upphandling av byggnation ställer de allmännyttiga bostadsföretagen krav, inte bara på byggnaden, utan också på hela genomförandet där logistik och transporter ingår. Ett kontrakt upprättas mellan bostadsbolaget, det vill säga byggherren, och huvudentreprenören. Där framgår det att alla krav som ställs på en byggnation, inklusive krav om fossilfritt byggande, ska gälla inte bara för huvudentreprenören utan ska föras vidare i varje led av underentreprenörer och vid alla olika arbetsuppgifter på en arbetsplats.

LÄS MER: ”Offentliga aktörer måste ställa krav på byggtransporter” 

Debattörerna beskriver ett exempel när allmännyttan bygger bostäder med betongelement från en polsk betongfabrik och menar att krav på att nå mål i tid och inom budget skulle gå före arbetet för mindre klimatpåverkan. Var debattörerna fått sitt exempel ifrån framgår inte.

Bostadsföretagen utgår ifrån att huvudentreprenören uppfyller alla kontraktskrav och att den uppföljning som sker är tillförlitlig genom alla led. Vid avvikelser från kontraktskrav ska åtgärd vidtas. 

Det är tråkigt att ”den svenska allmännyttan” får klä skott på detta sätt, särskilt som allmännyttan ligger långt framme för att nå klimatmålen. Tillsammans driver vi exempelvis Allmännyttans klimatinitiativ, ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthusgaser. Målet är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen ska minska med 30 procent.

Sveriges Allmännyttas medlemsföretag bygger omkring 8 000 bostäder per år. I projektet Klimatkrav till rimlig kostnad i nyproduktion, som vi drivit tillsammans med forskningsinstitutet IVL och Kommuninvest, ingick tio pilotprojekt där klimatberäkningar gjordes och klimatkrav ställdes. Erfarenheterna från detta projekt har legat till grund för en ny vägledning om hur klimatkrav kan ställas vid upphandling, vilken nu används av flera medlemsföretag. Det lyckade projektet har även inspirerat till projektet Klimatkrav vid upphandling av ROT, som nu är inne i ett slutskede.

Våra ramavtalade Kombohus är upphandlade med krav på både låg klimatbelastning och hög energiprestanda. De är även byggda med industriella principer som optimerar hela värdekedjan genom samverkan och hög kunskapsöverföring.

Sofia Hansdotter,
Expert fastighetsutveckling och nyproduktion, Sveriges Allmännytta  

Följ debatten:

”Offentliga aktörer måste ställa krav på byggtransporter” 

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev