lördag3 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Alliansens hemliga möten har kostat miljonbelopp

Alliansen i Österåker har arvoderat sig själva för interna politiska möten – utan att några beslut om detta fattats officiellt. Så får det inte gå till. Exakt vad detta upplägg kostat skattebetalarna kommer vi att ta reda på, skriver oppositionsrådet Ann-Christine Furustrand (S).

Publicerad: 24 september 2019, 17:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Minst en miljon kronor har dessa hemliga möten kostat skattebetalarna, menar skribenten. Foto: Arne Forsell, Bildbyrån


Ämnen i artikeln:

KommunstrukturFörvaltningAlliansenFörtroendevaldaSkatter

Det började med att vi socialdemokrater granskade de arvoden som kommunen betalat ut under 2018 till och med mitten av 2019. Det visade sig att den styrande majoriteten i kommunen inrättat alliansinterna beredningsmöten bredvid kommunstyrelsen och arvoderat sig själva. Ju mer vi granskade desto fler frågor uppstod. Nu vet vi att detta pågått sedan 2015 och kostat skattebetalarna minst en miljon kronor. Och än är inte alla frågor utredda.

För oss är det självklart att en styrande majoritet ska samordna och bereda sina övergripande frågeställningar. Vi förväntar oss att den politiska ledningen arbetar professionellt. Men det finns ett problem. Ingenstans i den officiella politiska organisationen finns dessa beredningsorgan upptagna. Det har sin förklaring i att det inte finns några nämndbeslut att någon särskild grupp ska bildas. Därmed saknas även beslut om att arvodera ett antal företrädare för alliansen. Ändå vidhåller kommunstyrelsens ordförande att det gått rätt till.

På en direkt fråga i kommunfullmäktige (16/9) blev svaret från kommunstyrelsens ordförande, Michaela Fletcher (M): ”Några sådana beslut behövs inte”. Vi socialdemokrater anser att varje skattekrona ska användas på bästa sätt och att användandet ska ske öppet och transparent. Dessa alliansinterna möten ligger utanför den demokratiska kontrollen som bland annat kommunrevisionen utgör. Kommunstyrelsens ordförande verkar inte ha klart för sig att beslutsfattande i en kommun är kollegialt, det vill säga, det räcker inte med att en del av kommunstyrelsen bestämmer sig för att ge sig själva arvoden, det krävs att kommunstyrelsen i sin helhet fattar officiella och protokollförda beslut.

Moderaterna hävdar att allt har gått rätt till, varför ingen utredning behöver göras.   
Detta menar vi är en felaktig slutats. I kommunstyrelsens reglemente står det tydligt att det är kommunstyrelsen som ska besluta om eventuella ytterligare utskott inom kommunstyrelsen.  Att då kommunstyrelsens ordförande, som attesterat dessa utbetalningar, anser att beslut inte behövs är ju inget annat än häpnadsväckande.

I ett inslag i SVT (24/9) intervjuas Olle Lundin som är professor i förvaltningsrätt och expert på kommunallagen. Han delar inte Michaela Fletchers bild av att allt har gått rätt till. ”Det är naturligtvis inte rimligt att man hittar på ett låtsasorgan och sätter sig i möten och tar ut arvoden för det. Det är inte rimligt och det är framför allt inte lagligt”, säger han.

Vad slutnotan blir för Österåkers skattebetalare och hur länge detta pågått vet vi inte exakt i dagsläget, men det kommer vi att ta reda på. Det står helt klart att kommunstyrelsens ordförande och alliansen samfällt har agerat utan stöd av nödvändiga formella beslut och också gynnat sig själva ekonomiskt. Det är en fråga av rang som inbegriper såväl moral, demokrati och laglighet.

Ann-Christine Furustrand, kommunalråd (S) i opposition Österåker

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev