onsdag7 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Alla treåringar behöver inte gå i förskolan”

Sverigedemokraterna säger tydligt nej till förslagen om obligatorisk förskola för alla barn från tre eller fyra års ålder. I stället föreslår vi obligatorisk förskola från tre års ålder för barn som växer upp i utsatta områden och har två utländska föräldrar, skriver riksdagsledamoten Michael Rubbestad (SD).

Publicerad: 20 augusti 2020, 03:05

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Obligatorisk förskola för alla barn andas mer socialism än liberalism,” skriver Michael Rubbestad (SD). Foto: Børge Sandnes/Colourbox


Ämnen i artikeln:

Löfven 2SDSverigedemokraternaFörskolaBarn

Liberalerna föreslår obligatorisk förskola redan från fem års ålder. Parallellt med detta föreslår ””Omstartskommissionen” som arbetat på uppdrag av Stockholms Handelskammare obligatorisk förskola från fyra års ålder och regeringens ”Jämställdhetskommission” har nått slutsatsen att obligatorisk förskola bör gälla redan från tre år.

Det är illa nog att regeringen anser att småbarnsföräldrar via kvotering inte ska kunna fördela sin föräldraledighet som de själva önskar, men nu anser alltså även regeringens samarbetspartner Liberalerna och de två utredningarna att föräldrarna inte är tillräckligt kompetenta att uppfostra sina egna barn.

Sverigedemokraterna säger tydligt nej till de förslag som presenterats. Vi anser att barn mår bäst av att få vara hemma med sina föräldrar så länge som det är möjligt. Vuxenlivet och den förberedande skolan kommer tids nog. Men än viktigare är att vi värnar föräldrarnas frihet att själva bestämma vad som är bäst för sina barn och sin familj. Varje barn är en unik individ med sina unika förutsättningar och behov. Det är därför samhället måste kunna erbjuda en mängd olika alternativ, inte tvinga in alla barn i samma mall.

Obligatorisk förskola för alla barn andas mer socialism än liberalism. Förslagen har heller inte professionen med sig. En klar majoritet av landets förskolepedagoger menar att förslaget är ogenomtänkt. I dag går redan 94 procent av alla tre- till femåringar i förskola.

Många barn med utländsk härkomst lever i utsatta områden utan att ta del av den svenska kulturen eller svenska värderingar. Det finns barn som växer upp med hederskultur och sedvänjor som strider emot svensk lag. I dessa utsatta områden förekommer våld, narkotikahandel och utåtagerande missnöje mot samhället. I så kallade ”särskilt utsatta” områden förekommer systematiska hot, parallella samhällsstrukturer, extremism och hög koncentration av kriminella. För barn är det naturligtvis destruktivt att ständigt vistas i enbart sådana miljöer.

För att motverka detta föreslår Sverigedemokraterna att barn som växer upp i utsatta områden och har två utländska föräldrar ska gå i obligatorisk förskola från och med tre års ålder. Det möjliggör i större utsträckning kontakter med andra barn och vuxna. Det tillgängliggör dessutom det svenska språket, våra svenska normer och värderingar, samt erbjuder delaktighet i det svenska samhället.

Vi välkomnar att Liberalerna och de två utredningarna ansluter sig till det som Sverigedemokraterna har fört fram under flera års tid men vänder oss kraftigt emot att göra förskolan obligatorisk för alla barn när det endast är i de utsatta områdena som problemen de facto existerar.

Det handlar inte om att dela upp barn, det handlar om att ge barn med invandrarbakgrund i destruktiva uppväxtmiljöer samma förutsättningar som barn med svensk bakgrund för att på riktigt skapa ett jämlikt samhälle där alla har samma möjligheter, förutsättningar och i förlängningen även samma skyldigheter.

Svensk förskola behöver inte en generell ökning av antalet barn och svenska föräldrar behöver inte ett generellt fråntagande av deras fria vilja. Sverigedemokraterna lägger i stället fokus på att möta redan befintliga utmaningar som för stora barngrupper, brist på utbildade pedagoger, lämpliga lokaler och närmiljöer, en oacceptabel arbetsmiljö och en åtstramad ekonomi.

Michael Rubbestad, riksdagsledamot (SD) ledamot i utbildningsutskottet och småbarnsförälder

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev