söndag26 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Alla kvinnor förtjänar rätten till ett jämställt liv

I dag på den internationella kvinnodagen vill FUB uppmana jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP) att inte glömma bort flickor och kvinnor med intellektuella funktionsnedsättningar i det jämställdhetspolitiska arbetet, skriver FUB:s förbundsjurist Julia Henriksson och ombudsman Zarah Melander.

Publicerad: 8 mars 2019, 04:05

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Flickor och kvinnor med intellektuella funktionsnedsättningar måste fortsättningsvis få plats i arbetet med samtliga jämställdhetspolitiska delmål,


Ämnen i artikeln:

Löfven 2OjämlikhetJämlikhetJämställdhetFunktionsnedsättningFunktionsvariation

Jämställdhetspolitiken syftar till att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv. Jämställdhetspolitiken omfattar givetvis även flickor och kvinnor med en intellektuell funktionsnedsättning, men det är en grupp vars situation sällan får plats i jämställdhetsdebatten. Ett tydligt exempel är att gruppen inte omnämns i Jämställdhetsmyndighetens årsrapport som släpptes i förra veckan där myndigheten bland annat presenterar hur de analyserat arbetet med de jämställdhetspolitiska målen.

Det sker ett generellt osynliggörande av personer med funktionsnedsättning i relation till stereotypa föreställningar om kön och sexualitet. Dessutom riskerar flickor och kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning att möta dubbel diskriminering, både på grund av sitt kön och sin funktionsnedsättning.

Flera rapporter har visat exempel på att flickor och kvinnor mer intellektuell funktionsnedsättning:

Har en ökad risk att hamna i människohandel och prostitution. De riskerar även att inte bli trodda som målsägande och vittnen om de blir utsatta för brott (Myndigheten för delaktighet, 2017).
Är mer utsatta på nätet än andra unga, såväl pojkar med samma funktionsnedsättning som unga utan funktionsnedsättning (Statens medieråd, 2019).
Har sämre chanser än män med samma diagnos att få ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden (Arvidsson, 2016). Försäkringskassan (2017) visar att de arbetsstärkande insatser myndigheten använder har sämre effekt på kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning än på män i samma grupp.
Får generellt färre insatser och sämre stöd genom livet. Det gäller allt från stöd inom utbildningen, till beviljade LSS-insatser (till exempel Socialstyrelsen, 2018).
Möts av en ojämlik vård. Ett exempel är att kvinnor från denna grupp som diagnostiseras med bröstcancer löper nästan 70 procent högre risk att dö jämfört med andra bröstcancerpatienter (Socialstyrelsen, 2013).

Mot denna bakgrund anser vi att flickor och kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning ska prioriteras i Jämställdhetsmyndighetens fortsatta arbete. För att det ska vara möjligt anser FUB att jämställdhetsminister Åsa Lindhagen och Jämställdhetsmyndigheten, för det första ska integrera ett funktionsrättsperspektiv i allt arbete med de jämställdhetspolitiska målen. För det andra genomföra en särskild satsning för gruppen med intellektuell funktionsnedsättning och för det tredje öka kompetensen inom myndigheten om personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras levnadsvillkor.

Jämställdhet går inte att uppnå utan ett intersektionellt perspektiv där olika former av utsatthet och förtryck adresseras. Flickor och kvinnor med intellektuella funktionsnedsättningar måste fortsättningsvis få plats i arbetet med samtliga jämställdhetspolitiska delmål.

Julia Henriksson, förbundsjurist, Riksförbundet FUB

Zarah Melander, ombudsman, Riksförbundet FUB

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev