lördag3 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Alla krafter behövs för att öka den digitala bildningen

För att hela befolkningen ska kunna nyttja sina fri- och rättigheter i en allt mer digitaliserad och komplex tid behöver alla goda krafter samverka. Varje aktör är värdefull, varje insats viktig – men det är tillsammans som vi verkligen kan göra skillnad, replikerar Statens medieråds Anette Novak och Martina Wagner.

Publicerad: 19 mars 2020, 14:53

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Ständig påfyllning av nya kunskaper och färdigheter är nödvändigt för demokratisk delaktighet,” skriver Anette Novak och Martina Wagner. Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

FolkbildningBibliotekMedier

Teknikutvecklingen ställer medborgarna inför nya utmaningar, utmaningar som ligger i skärningen mellan teknik, information och samhälle. Ständig påfyllning av nya kunskaper och färdigheter är nödvändigt för demokratisk delaktighet.

I flera viktiga aspekter av digitaliseringen och de samhällsförändringar den medför spelar de svenska folkbiblioteken en avgörande roll, skriver Karin Linder, Svensk biblioteksförening och Brit Stakston, mediestrateg, i Dagens samhälle (6/3). 

Statens medieråd, som har regeringens uppdrag att stärka samverkan för ökad svensk medie- och informationskunnighet, instämmer helt och fullt i detta. Folkbiblioteken utgör en grundläggande infrastruktur i denna pågående folkbildning.

Utbildning och teknikutveckling måste gå hand i hand om de politiska målen ska uppnås, skriver Linder och Stakston.

Regeringen har de senaste åren genomfört en lång rad satsningar i den riktningen, till exempel:

Skolans reviderade styrdokument, digital kompetens i läroplanerna (via Skolverket)

Satsning på regionbibliotek (via KB)

Satsning på folkbibliotek (via Kulturrådet

Satsning på Digidelcenter (via Internetstiftelsen)

En viktig del av de sammantagna initiativen är den pågående kraftsamlingen för stärkt medie- och informationskunnighet, som kan sägas tjäna samtliga övriga insatser. För att lyckas med denna historiska omställning till ett livslångt lärande där var och en i befolkningen, oavsett förutsättningar, ska kunna nyttja sina fri- och rättigheter i en allt mer digitaliserad och komplex samtid och framtid behöver alla goda krafter samverka. Varje aktör är värdefull, varje insats viktig – men det är tillsammans som vi verkligen kan göra skillnad.

I vår grundas formellt Sveriges nationella nätverk för aktörer verksamma inom det breda området medie- och informationskunnighet. Det är en bärande del i den förstärkta samverkan som Statens medieråd har regeringens uppdrag att verka för. Genom att samla nätverkets olika kunskaper skapas en överblick över olika aktörer och insatser – som möjliggör samordning och effektivisering. Genom nätverkets kunskapsplattform byggs och delas resurser – som leder till fler, snabbare och bättre insatser.

Biblioteken har en nyckelroll i arbetet med att lyfta hela den svenska befolkningens medie- och informationskunnighet. Här sker en stor del av det praktiska arbetet med att stärka människor som medvetna medieanvändare. Därför är vi extra glada över att aktörer från biblioteksväsendet är med och bidrar till nätverket.

Varje aktörs vilja att aktivt bidra i denna nationella satsning kommer att vara avgörande i nästa steg av detta för demokratin så centrala arbete. Folkbiblioteken kommer framgent att kunna både bidra till nätverket och nyttja de gemensamma resurserna. Vi välkomnar därför Svensk biblioteksförenings engagemang som medlem i nätverket för stärkt medie- och informationskunnighet. Statens medieråds uppdrag som nationell samordnare på området ska användas för precis det långsiktiga arbete som debattörerna efterlyser.

Vi ser fram emot att komma igång – tillsammans!

Anette Novak, direktör, Statens medieråd

Martina Wagner, programansvarig, Statens medieråd

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

FolkbildningBibliotekMedier

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev