tisdag7 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Alla har rätt att komma hem oskadda efter en arbetsdag”

2019 visade på färre olyckor i byggbranschen. Det är förstås glädjande, men vi kan på intet sätt konstatera att det är en bestående förändring. I stället ser vi fortfarande alltför många pusselbitar som måste komma på plats för att vi ska kunna få en hållbar nedgång i olycksstatistiken, skriver företrädare för Peab.

Publicerad: 28 augusti 2020, 03:10

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Vi kan aldrig acceptera att någon skadar sig eller blir sjuk på jobbet, skriver Peabs vd Jesper Göransson och produktionschef Roger Linnér.

Foto: Peab


Ämnen i artikeln:

ByggbranschenFörebyggande insatser

Ingen bransch är lika skadedrabbad som bygg- och anläggningsbranschen. Siffror från Arbetsmiljöverket visar att olyckor och arbetssjukdomar är dubbelt så vanliga bland bygg-­ och anläggningsarbetare som hos andra arbetstagare. Branschen sysselsätter mer än 300 000 personer och varje år skadas omkring 2 000 arbetstagare. Bakom varje skada finns en människa. Vi kan aldrig acceptera att någon skadar sig eller blir sjuk på jobbet. Kostnaderna är dessutom enorma för samhället, företagen och inte minst för de skadedrabbade individerna.

Arbetsgivare som Peab har det yttersta ansvaret för sina anställda på arbetsplatserna. En byggarbetsplats, till exempel, genomgår många förändringar i takt med att byggprojektet framskrider. Såväl kompetensen på arbetsplatsen som olycksriskerna varierar. Därför måste det skadeförebyggande arbetet utgå från förhållandena på den enskilda arbetsplatsen. Men det räcker inte. Arbetet måste dessutom vila på en sund säkerhetskultur.

Vi kan se hur våra egna ansträngningar att öka medarbetarnas benägenhet att rapportera in risker och säkerställa en hög åtgärdandegrad direkt återspeglas i vår skadestatistik. Varje risk som rapporteras in och åtgärdas innebär en potentiell olycka mindre. Vi gör även återkommande kontroller på våra arbetsplatser för att säkerställa att rutiner följs, vi utvecklar ledarskap i arbetsmiljöfrågor och behandlar frågan vid varje koncernlednings- och styrelsemöte.

Men ändå sker olyckor. Ingen kan lösa problemet själv. Därför måste aktörerna i branschen, myndigheterna och politiken lyckas skapa gemensamma spelregler som främjar trygga arbetsplatser. Vi har följande uppmaningar:

1) Inom branschen fastnar vi redan när vi ska komma överens om hur vi ska mäta och följa upp arbetsolyckor. Därför är det få, om någon, som med säkerhet kan säga hur verkligheten faktiskt ser ut vad gäller arbetsolyckor. Låt oss därför enas om tydlighet och transparens både när det gäller rapportering av arbetsskador (såväl riskobservationer och åtgärdandegrad som olyckor och tillbud) och regler och rutiner på arbetsplatserna.

2) Myndigheterna och det offentliga Sverige måste gå i täten när det handlar om att upphandla med krav på säkerhetsarbete. Ett lågt anbud får aldrig göra det svårare att avsätta tid och resurser för skadeförebyggande insatser. I linje med den första punkten är det också av yttersta vikt att beställarna kravställer så att det faktiskt går att jämföra olika aktörers säkerhetsarbete, så att rätt beslut kan fattas.

3) Politiken måste ge bättre verktyg för att motverka oseriösa aktörer. Det finns ett starkt samband mellan osäkra arbetsplatser och oseriösa byggföretag. Därför är det a och o att Byggmarknadskommissionens arbete leder till konkreta resultat.

När den senaste sammanställningen av anmälda arbetsolyckor till Försäkringskassan visar på en minskning är det självklart en positiv nyhet. Låt oss en gång för alla ta fasta på tillfället och samarbeta på ett öppet och transparent sätt och rikta ljuset mot förebyggande åtgärder som faktiskt spelar roll. Det är livsviktigt.

Jesper Göransson, vd och koncernchef Peab

Roger Linnér, produktionschef Peab

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev