Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

All kompetens i förskolan måste tas tillvara

Antalet barn i landets förskolor ökar snabbare än det utbildas förskollärare och barnskötare. Men många som saknar fullständig barnskötarutbildning har både lång erfarenhet och är långt ifrån outbildade. Det behöver vi ta tillvara och bygga vidare på. Medarbetarnas kompetens är den enskilt viktigaste faktorn för förskolans kvalitet, skriver SKL och Kommunal ihop.

Publicerad: 28 oktober 2019, 12:08

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

För att barnskötarutbildningarna ska vara attraktiva och förbereda eleverna för att jobba i förskolan behövs en nära koppling till arbetslivet.

Foto: Børge Sandnes/Colourbox


Ämnen i artikeln:

FörskolaFörskollärarePedagogik

SKL och Kommunal arbetar för att lyfta fram behovet av barnskötarkompetens i förskolan. Att vi gör det tillsammans är ett viktigt första steg. När vi som arbetslivets företrädare kan peka på hur kompetensbehoven ser ut kan vi också vara med och bidra till bättre utbildningar som fler vill gå. Vi är också överens om att rekryteringsbehoven behöver mötas på flera olika sätt samtidigt.

I en växande förskola behövs det utöver förskollärare också utbildade barnskötare. Behoven har dessutom ökat och förra året uppgav 6 av 10 arbetsgivare att det är brist på barnskötare med barn- och fritidsutbildning. Precis som när det gäller förskollärare varierar tillgången på barnskötarkompetens stort över landet och mellan förskolor. Dessa skillnader står i vägen för både likvärdighet och kvalitet i en situation där det inom överskådlig tid inte kommer att finns tillräckligt många utbildade att rekrytera.

Dagens Samhälle rapporterade nyligen om hur olika förutsättningar kommunerna har att rekrytera medarbetare till förskolan. De stora rekryteringsbehoven beror på att antalet barn i förskolan har ökat i snabbare takt än det utbildats förskollärare och barnskötare. Trots detta är personaltätheten i förskolan i princip oförändrad. Det innebär att det idag är fler anställda i förskolan som saknar fullständig förskollärar- eller barnskötarutbildning.

I artikeln nämns att 35 000 personer ”saknar utbildning för arbete med barn”. Siffran säger dock mycket lite om vilken utbildning de faktiskt har. Ny statistik som SKL beställt från SCB visar att de allra flesta i gruppen, 86 procent, har minst gymnasieutbildning. Totalt är det endast 4 procent av samtliga årsarbetare i förskolan som inte har någon form av gymnasieutbildning, enligt SKL:s rapport Förskolans kompetensförsörjning. Bilden av de ”outbildade” behöver alltså nyanseras. Det handlar om kompetens som vi behöver ta tillvara och bygga vidare på.

Barnskötarutbildning finns idag inom både gymnasieskolan och vuxenutbildningen. För att utbildningarna ska vara attraktiva och förbereda eleverna för att jobba i förskolan behövs en nära koppling till arbetslivet. I lokala programråd kan representanter från både fack och arbetsgivare vara med och säkerställa ett relevant utbildningsinnehåll och tillgång till verksamhetsförlagd utbildning.

Det är också viktigt att utbildning och kompetensutveckling av redan anställda barnskötare utgår från den kompetens de redan har. Validering och komplettering inom komvux är en möjlighet för de barnskötare som inte har en formell barnskötarutbildning. Den nya statistiken visar att det utöver lång erfarenhet av förskolan även handlar om medarbetare med högst relevant formell utbildning, bland annat från just vuxenutbildningen.

Vi kommer också att fortsätta arbeta för att kön inte ska vara ett hinder för att bli barnskötare. Det är fortfarande mycket få killar som väljer barn- och fritidsprogrammet, trots att var femte kille mellan 15 och 24 år säger att de kan tänka sig att jobba i förskolan. Detta är inte långsiktigt hållbart.

Förskolans kompetensförsörjning är en angelägenhet för såväl staten och huvudmännen som för arbetsmarknadens parter. Barnskötare och förskollärare med rätt utbildning och kompetens är en förutsättning för att alla barn som går i förskola ska få en god utbildning och omsorg.

Caroline Olsson, sektionschef, avdelningen för arbetsgivarpolitik, SKL

Maria Caryll, sektionschef, avdelningen för utbildning och arbetsmarknad, SKL

Chamilla Bohman, enhetschef, Kommunal

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev