måndag30 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Alkohol skadar men politiken saknas

Det är positivt att regeringen tar tag i narkotikapolitiken som varit försummad så länge, men detta får inte ske på kostnad av att alkoholpolitiken nedprioriteras, skriver Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor med flera debattörer och experter.

Publicerad: 7 november 2019, 11:27

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Minskat fokus på alkohol och kapade anslag till det förebyggande arbetet – är detta alltså regeringens politik?

Foto: Petra D/Colourbox


Ämnen i artikeln:

AlkoholFörebyggande insatserFolkhälsoarbeteMissbruksvårdBeroendevård

Statsbudgetproposition för 2020 mer än halverar anslaget till arbetet mot alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel. Samtidigt förbereder regeringen en ny strategi. Den ska gälla från 2021 och ska enligt regeringen ha narkotika som huvudfokus, medan alkoholfrågorna tonas ner. Minskat fokus på alkohol och kapade anslag till det förebyggande arbetet – är detta alltså regeringens politik? Dessa signaler från Rosenbad kommer samtidigt som ekonomin i landets kommuner vacklar. Risken är stor att man tvingas spara på det förebyggande arbetet. Verksamheter som är lagreglerade och obligatoriska kommer att prioriteras.

Under många år har ett aktivt och förebyggande arbete mot alkoholens skadeverkningar förts. Den nationella nivån och kommunerna har genomfört olika insatser. Det har gett resultat, alkoholkonsumtionen bland unga minskar. Det är positivt att regeringen tar tag i narkotikapolitiken som varit försummad så länge, men detta får inte ske på kostnad av att alkoholpolitiken nedprioriteras, då områdena hänger nära samman med varandra. Nu bryts det framgångsrika arbetet och vi riskerar att få en ökning av alkoholkonsumtionen. Varför? Att göra neddragningar ett år innan en ny strategi tar plats riskerar även att underminera det pågående arbetet, vilket skapar en helt onödig ryckighet.

I Sverige avlider cirka 2 000 personer årligen på grund av alkohol. I gruppen 20–39-åringar är 13,5 procent dödsfall alkoholrelaterade. Omkring 4 procent av Sveriges vuxna befolkning beräknas ha ett alkoholberoende, enligt Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning, som också uppskattar att ungefär vart femte barn idag 2019 lever med minst en förälder med alkoholproblem. Sverige tillhör också de 14 länder i Europa där unga flickor dricker mer än pojkar i gymnasiet, enligt en europeisk studie. Även bland äldre kvinnor ökar alkoholkonsumtionen kraftigt, enligt CAN och Folkhälsomyndigheten.

De mediciniska och sociala konsekvenserna orsakade av alkohol leder till stora kostnader. Enligt Gerhard Larssons missbruksutredning ”Bättre insatser vid missbruk och beroende” från 2011 handlar det om 66 miljarder kronor för alkoholskador. Alkoholens skadeverkningar är ett av våra största samhällsproblem. Den orsakar också mycket lidande. Alkoholproblem tar medicinska resurser i anspråk och en inte obetydlig andel av alla sjukskrivningar är alkoholrelaterade. Även om alkoholkonsumtionen minskar betyder det inte att vi kan prioritera ner det förebyggande arbetet. Alkohol är fortsatt en av de största folkhälsoutmaningarna och vi ser idag att alkoholtillgängligheten har ökat över tid avseende serveringstillstånd och antal Systembolagetsbutiker, men också pris.

Det pågår nu en debatt om att öka tillgängligheten av alkohol genom söndagsöppet på Systembolaget och så kallad gårdsförsäljning. Vi vet att begränsningar av tillgängligheten är en av de viktigaste åtgärderna för att minska alkoholens skadeverkningar. Den politiska agendan just nu ger en bild av att svenska beslutsfattare inte betraktar alkoholens skadeverkningar och kostnader som ett viktigt samhällsproblem.

Vi efterlyser en sammanhållen och konsekvent politik där både insatser för att minska alkoholens och insatser för att begränsa andra drogers skadeverkningar har en central plats.

Leena Haraké, ledamot i ANDT-råd 2009-2017

Charli Eriksson, Professor emeritus, ledamot i regeringens ANDT-råd 2009-2017

Britt af Klinteberg, Professor emeritus, ledamot i regeringens ANDT-råd 2009-2017

Fred Nyberg, Seniorprofessor i biologisk beroendeforskning, Uppsala Universitet

Jessica Vikberg, ordförande i RNS, Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle

Susanne Hedman Jensen, förbundsordförande Blå Bandet

KSAN, Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor

Lena Josefsson, ordförande i KSAN

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev