onsdag27 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Äldre riskerar att fara illa när arbetsmiljön brister

Nyckeln till en bättre äldreomsorg är rimliga arbetsvillkor för personal i hemtjänst och omsorg. Det skriver Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision.

Publicerad: 10 mars 2020, 04:05

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Våra äldre riskerar att råka illa ut när det brister i rutiner kring arbetsmiljöarbetet. Foto: Vision


Ämnen i artikeln:

ArbetsmiljöverketHemtjänstArbetsmiljö

Resultatet av Arbetsmiljöverkets inspektioner inom äldreomsorgen kommer tyvärr inte som en överraskning. Obalansen mellan krav och resurser och de ofta orimliga arbetsvillkoren för såväl personal som chefer har länge varit kända. Nu måste kraftfulla åtgärder sättas in för att förbättra såväl arbetsmiljö som chefers förutsättningar att leda sina medarbetare – det är nyckeln till en bättre äldreomsorg.

Sveriges befolkning blir allt äldre och vårdbehoven ökar. Om personalen ska hålla för ett långt arbetsliv och om det ska gå locka nya till branschen är arbetsmiljön en viktig faktor. Samtidigt visar Arbetsmiljöverkets treåriga granskning av äldreomsorgen, som nyligen presenterades, på stora brister i arbetsmiljön. Det handlar om en hög arbetsbörda med vakanser och sjukfrånvaro samt bristande rutiner för delaktighet och riskbedömning av hot och våld.

TV 4:s Kalla Fakta (”Den sjuka hemtjänsten” 2020) publicerade för ett par veckor sedan en granskning av 1000 avvikelserapporter rörande hemtjänsten. Rapporterna handlar om händelser där äldre råkat illa ut eller utsatts för risk. Orsakerna till bristerna konstateras i reportaget kunna härledas till hög arbetsbelastning, bristande kompetens hos personal och bristande rutiner – exempelvis att ledningen inte har styrt upp arbetet tillfredställande.

Kalla Faktas reportage bekräftas av Arbetsmiljöverkets granskning av äldreomsorgen. Hela nio av tio inspekterade arbetsplatser fick nedslag. Det måste betraktas som ett undermåligt betyg och ett varningsalarm att ta på allvar. För sambandet är tydlig: våra äldre riskerar att råka illa ut när det brister i rutiner kring arbetsmiljöarbetet. När arbetsbelastningen är så hög att chefer inte hinner leda sina medarbetare eller jobba systematiskt med arbetsmiljön.

Vision organiserar en stor andel av landets drygt 5000 äldreomsorgschefer. Det är hög tid att våra medlemmar får bättre arbetsvillkor och organisatoriska förutsättningar att leda och finnas till för sina medarbetare. Forskning visar att ett nära ledarskap, där chefer ser och bekräftar sina medarbetare, är en viktig friskfaktor.

Vision uppmanar arbetsgivare att:

■ Se över chefsuppdragens utformning, resurser och mandat så att chefer får bättre organisatoriska förutsättningar att leda och finnas till för sina medarbetare.
■ Minska antalet medarbetare per chef. Det är ekonomiskt lönsamt att investera i minskat antal medarbetare per chef, det visar en rapport från Sverige kvinnolobby. Vinsten handlar om minskade kostnader för sjukfrånvaro och personalomsättning och minskat produktionsbortfall vid ohälsa och arbetsmiljöproblem.
■ Ge chefer bättre tillgång till kvalificerade stödfunktioner som IT-support, ett nära HR-stöd och avlastning med ekonomiskt och administrativt arbete.

För att kommunerna ska komma tillrätta med äldreomsorgens stora utmaningar och klara kompetensförsörjningen måste arbetsgivarna börja med att satsa på det verksamhetsnära ledarskapet. Idag leder effektiviseringskrav och nedskärningar till att både chefer och medarbetare tvingas betala med sin hälsa. Det är oacceptabelt. Inspektionerna talar sitt tydliga språk – nu måste kommunerna agera.

Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev