lördag28 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”AF gör betydligt mer än att sätta upp skyltar”

Vi menar att Arbetsförmedlingen klarar sitt uppdrag både vad gäller den lokala närvaron och vårt grunduppdrag. Myndigheten ska erbjuda tjänster och service i hela landet på ett effektivt sätt och anpassat till skilda förutsättningar och behov i olika delar av landet, replikerar Maria Andersson och Karin Welam Tornemalm, arbetsförmedlingschefer i Dalarna.

Publicerad: 22 september 2020, 11:22

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Sedan några år pågår arbetet med att säkerställa tillgången till digitala tjänster och personliga distansmöten med arbetsförmedlare,” skriver Maria Andersson och Karin Welam Tornemalm.

Foto: Maxim Thoré/Bildbyrån


Ämnen i artikeln:

ArbetsförmedlingenArbetslöshetArbetsgivare

Ordförandena i 15 kommunstyrelser i Dalarna menar att Arbetsförmedlingen ska finnas på plats i alla länets kommuner och att utbildningar måste finnas där jobben och de sökande finns.

I spåren av pandemin har det blivit betydligt tuffare på arbetsmarknaden. En avslutad gymnasieexamen ökar chanserna att få jobb. Men nu har konkurrensen om jobben ökat och det har blivit ännu tuffare för dem som står längst ifrån arbetsmarknaden.

När vår förvaltningsbudget 2019 minskade kraftigt, var en uppsägning av medarbetare och avveckling av kontor dessvärre nödvändiga. Januariöverenskommelsen har givit nya förutsättningar för Arbetsförmedlingens planering för framtiden. En framtid som innebär en helt annan myndighet än den vi ser i dag.

Sedan några år pågår arbetet med att säkerställa tillgången till digitala tjänster och personliga distansmöten med arbetsförmedlare, oavsett var man som kund befinner sig i landet. Tack vare dessa tjänster har alla som skrivit in sig under våren kunnat ha planeringssamtal, på distans, för att komma igång med sitt arbetssökande. Fysiska möten lokalt är en del av lösningen – när det finns behov och ärendet inte kan lösas digitalt eller på distans.

Arbetet med att säkerställa en ändamålsenlig lokal närvaro fortsätter. Lokal närvaro säkrar vi genom egna kontor och samarbete med Statens servicecenter. Tidigare hade Arbetsförmedlingen 14 egna kontor i 12 kommuner i länet. I dag har vi sex egna kontor och möjlighet att möta kunder på ytterligare tre orter, och i totalt nio kommuner.

Möjligheten att mötas, liksom mandatet att fatta beslut om insatser finns kvar lokalt. Nya beslut om lönebidrag tas av en förmedlare på lokala kontor och det föregås alltid av en arbetsanalys. Förarbetet är omfattande och tidskrävande.

Ett exempel på en relativt ny digital tjänst är hanteringen av nystartsjobb där arbetsgivare i dag gör sin ansökan via ett digitalt gränssnitt. Beslutet tas därefter av en ansvarig förmedlare på distans eller på något av Arbetsförmedlingens lokala kontor.

Skribenterna lyfter även ett exempel med arbetsmarknadsutbildning som inte lägre är tillgänglig i norra Dalarna. Det är riktigt att de teoretiska delarna i industriutbildningen ges i Borlänge. Men under pandemin har undervisningen, liksom i många andra arbetsmarknadsutbildningar, genomförts på distans. Den arbetsplatsförlagda praktiken, kan deltagarna däremot göra på en närliggande ort, hos arbetsgivare som har behov av arbetskraft.

Reformeringen av myndigheten med fler fristående aktörer som matchar och rustar arbetssökande för de lediga jobben kommer bidra till att behoven av fysiska möten med arbetsförmedlare minskar.

Sammantaget gör Arbetsförmedlingen betydligt mer än att sätta upp skyltar. Den dramatiska förändringen av arbetsmarknaden det senaste halvåret visar också att myndigheten måste ha en beredskap och förutsättningar för att snabbt anpassa verksamheten och göra nya prioriteringar.

Vi menar att myndigheten klarar sitt uppdrag både vad gäller den lokala närvaron och vårt grunduppdrag. Arbetsförmedlingen ska erbjuda tjänster och service i hela landet, på ett effektivt sätt och anpassat till skilda förutsättningar och behov i olika delar av landet. Verksamhet ska utformas så att den leder till ökad geografisk och yrkesmässig rörlighet bland de arbetssökande.

Utmaningarna på arbetsmarknaden är många och kräver samverkan på lokal nivå. Vi ser fram emot en fortsatt god dialog och synpunkter som kan bidra till den fortsatta utvecklingen av vår verksamhet.

Maria Andersson, arbetsförmedlingschef  i Dalarna

Karin Welam Tornemalm, arbetsförmedlingschef  i Dalarna

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev