lördag3 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Po Tidholm. Ingen vill ha marknadsskolan –utom politikerna som tjänar på den

Gästkrönika

Nu gäller det att upprätthålla ett system där man har armarna nerkörda så långt i syltburken att knappt kalufsen sticker upp.


”Kommuner och regioner borde anställa teoretiker”

Debatt

DEBATT. I takt med att datadriven analys blir mer avancerad måste också nya färdigheter hos dem som tolkar statistiken utvecklas, skriver professor Tobias Johansson-Berg.

Innehåll från MSC Cruises

MSC Euribia: En ny era för sjöfarten

Innehåll från MSC Cruises


”Placeringar på Sis borde vara gratis för kommuner”

Debatt

DEBATT. Låt oss i kommunerna lägga pengarna på det förebyggande arbetet, så att färre ungdomar behöver bli föremål för placering från första början, skriver Annika Krutzén (M).


”Samsjuklighetsutredningen osynliggör privata utförare”

Debatt

DEBATT. Vi är starkt kritiska till att utredningen inte presenterar några tankar kring inkludering av små privata aktörers kompetens, skriver Mattias Andersson och Maria Nilsson, Svenska Vård.


”Kräv öppenhet av alla transportleverantörer”

Debatt

DEBATT. Vi behöver använda alla tomma platser inom färdtjänst, närtrafik och skolskjuts för att transportsystemet ska bli klimatsnällt, skriver Magnus Fransson från Mobilitet för landsbygden.


”Regeringen måste skjuta till pengar till skolan”

Debatt

En skola i kris utgör sådana särskilda skäl som krävs för att regeringen ska skjuta till pengar i en ändringsbudget, anser debattörer från Unicef Sverige och flera skolorganisationer.


”Stoppa brottsligheten i offentlig upphandling”

Debatt

Vi vill samarbeta med statliga tillstånds- och tillsynsmyndigheter som har information om anbudsgivare som kan tyda på att företaget begår allvarliga fel, skriver debattörer från Adda.


”Rätten till vård på lika villkor får inte urholkas”

Debatt

DEBATT. Lyssna till den samlade vårdyrkeskårens uppmaning att dra tillbaka förslagen i Tidöavtalet och respektera vårdens yrkesetik, skriver representanter för 40 organisationer.


”Nya regler behövs för personalboenden”

Debatt

Gör det enklare att kostnadseffektivt uppföra små, men goda, bostäder åt personalen på orter med stor säsongsberoende besöksnäring, skriver debattörer från fem kommuner samt Skistar.


Debattsvepet: Svenska skolan gör elever ointelligenta

Debattsvepet

Tidö-regeringen är en mardröm för klimatet, enligt rödgröna i svenska storstäder.


”Ta bort kommunalt veto för vindkraft”

Debatt

DEBATT. Ett vindkraftverk är att betrakta som vilket annat företag som helst, anser Jonas Grafström, vice vd på Ratio, som vill avskaffa kommunala veton och andra hinder för fri företagsamhet.


Timrås glada kommunalråd kan få ångra sina stora ord

Gästkrönika

De gröna satsningarna i norr är inte så gröna som utlovats.


”Kvinnors arbete måste uppvärderas”

Debatt

Större medarbetargrupper och sämre lön är verkligheten för chefer i kvinnodominerade arbetsområden, ofta i offentlig sektor, skriver Andreas Miller och Jenny Wibacke, Ledarna.


”Kommunala bolag har ett stort ansvar”

Debatt

I en replik till Sobona föreslår debattörer från Svenskt Näringsliv, Almega och Visita att kommunala bolag tar fram en policy för hur de ska undvika skada på konkurrensen.