Omsorg

Omsorgen står inför stora utmaningar när vi blir allt äldre och fler. Dagens Samhälle granskar hur den ska styras och hur pengarna räcka.

Inget barn ska hamna utanför på fritiden

De barn som Majblomman möter hamnar utanför för att de inte har råd med aktiviteter på fritiden.
Debatt
Fritidsverksamhet
Tove Lindahl Greve
generalsekreterare Majblommans Riksförbund