Omsorg

Omsorgen står inför stora utmaningar när vi blir allt äldre och fler. Dagens Samhälle granskar hur den ska styras och hur pengarna räcka.

”IVO ska bidra aktivt i omställningen”

Vården och omsorgen står inför en omdanande förändring för att bli mer nära den enskilda medborgaren.
Debatt
IVO
Sofia Wallström
generaldirektör IVO                               

Staten slår mot seriösa assistansbolag

Statens låga ersättningsnivåer gör det allt svårare för seriösa assistansanordnare att få ekonomin att gå ihop.
Debatt
LSS
Ida Ingerö
näringspolitisk expert personlig assistans Vårdföretagarna