Omsorg

Omsorgen står inför stora utmaningar när vi blir allt äldre och fler. Dagens Samhälle granskar hur den ska styras och hur pengarna räcka.

”Rädda den personliga assistansen”

LSS- utredningens förslag hotar att slita upp oss från våra hem samtidigt som den personliga assistansen rycks bort.
Debatt
LSS
Richard Kostenuis, Linus Ullbrand & Mattias Ferm
Riksföreningen JAG