Omsorg

Omsorgen står inför stora utmaningar när vi blir allt äldre och fler. Dagens Samhälle granskar hur den ska styras och hur pengarna räcka.

Ojämlikt stöd vid språkstörning

Socialstyrelsen bör ta fram nationella riktlinjer även för personer med språkstörning skriver logopeder och forskare.
Debatt
Logopedi
Anna Eva Hallin mfl
leg logoped, forskare inom språkstörning på Karolinska Institutet