Omsorg

Omsorgen står inför stora utmaningar när vi blir allt äldre och fler. Dagens Samhälle granskar hur den ska styras och hur pengarna räcka.

Ny teknik löser inte äldreomsorgens kris

Den digitala tekniken som var tänkt att skapa tid till mänsklig kontakt och underlätta i arbetet får i många fall...
Debatt
Äldreomsorg
Lisa Bondesson & Anna Spånt Enbuske
samhällspolitisk chef, Kommunal / utredare, Kommunal