Omsorg

Omsorgen står inför stora utmaningar när vi blir allt äldre och fler. Dagens Samhälle granskar hur den ska styras och hur pengarna räcka.

Skapa social gemenskap – med fysisk distans

Biverkningarna som smittskyddsåtgärderna kan skapa för personer över 70 år behöver minimeras.
Debatt
Smittskydd
Tobias Alfvén mfl
specialistläkare, docent, Karolinska Institutet samt vice ordförande, Svenska Läkaresällskapet