lördag27 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Tillit

Tillitsbaserad styrning är är en modell för att minska onödig kontroll i offentlig verksamhet och bättre ta tillvara medarbetares kompetens, och skapa bättre kvalitet för medborgarna. Civilminister Ardalan Shekarabi tillsatte 2016. Tillitsdelegation för att sprida och utveckla idéerna och många kommuner och regioner har försökt att omsätta tankarna i praktiken. Den tillitsbaserade styrningen har vuxit fram som en motreaktion på New Public Management (NPM) som kommit att påverka offentlig sektor med "pinnräkning", mätning och styrdokument


Kartläggning: Snabbare tillväxt av byråkrater än vårdpersonal

Organisation

­

Antalet administratörer har ökat betydligt mer än vårdpersonalen, visar DS genomgång.

4 maj, 04:00