Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Stadsplanering

Stadsplanering är den verksamhet som syftar till att planera och reglera hur en stad ska utformas. Ansvariga för stadsplaneringen i Sverige är regioner och kommuner som agerar utifrån ramar satta av staten. Stadsplanering regleras främst i PBL, plan- och bygglagen, men även miljöbalken kan aktualiseras i vissa fall.


Debattsvepet 19 maj: Polisens organisation är ett haveri utan dess like

19 maj, 05:13