Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunallagen

Kommunallagen är den lag som reglerar kommunernas och även regionernas ansvar och verksamhetsområden. Kommunallagen är en ramlag, det vill säga en lag som innehåller grundläggande riktlinjer och mål för verksamheten. Lagstiftningen innehåller exempelvis bestämmelser om kommunernas och regionernas indelning, uppgifter och befogenheter. Därtill finns kompletterande lagstiftning för specialområden som kommun och region också ansvarar för.


Wallenskogs nödrop till nya regeringen: ”Ge besked om balanskravet”

17 oktober, 10:50