Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Folkhälsa

Med folkhälsa menas den samlade hälsostatusen hos en befolkning. Inom begreppet folkhälsa samlas parametrar som medellivslängd, sjuklighet och dödlighet. Olika faktorer som påverkar den allmänna folkhälsan är befolkningens livsstil, tillgänglighet till vård, arv och miljö. Ytterst ansvarig för folkhälsan i Sverige är den svenska staten, men ansvaret är fördelat på såväl myndigheter som regioner i termer av proaktivt och reaktivt arbete.


”Med apotekens hjälp kan vaccinklyftorna minska”

20 september, 03:00