Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Elevhälsa

Elevhälsa är de medel och insatser som en elev i förskola, grundskola eller gymnasium ska ha tillgång till för att säkerställa sitt välmående. Elevhälsan ska arbeta förebyggande och främjande med elevens hälsa för att på så sätt ge varje barn de bästa förutsättningarna för att lära och utvecklas. Ansvaret för elevhälsan ligger hos huvudmannen, vilken är kommunen om det är en kommunal skola, eller styrelsen om det är en privat skola.


MUF: Låt regionerna ta över skolhälsovården

Igår 08:49