måndag6 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Utjämning

”Ge Malmös och Göteborgs skattebidrag till Norrland”

För att kunna tillhandahålla jämlik, modern och trygg sjukvård i framtidens Norrland måste vi se över hur vården långsiktigt ska finansieras. Det är därför dags att se över skatteutjämningssystemen.

Publicerad: 1 juni 2017, 09:11

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Människor måste även i framtiden kunna bo och verka i Norrland.”


Ämnen i artikeln:

Utjämningssystemet

Hälso- och sjukvården i Sverige står inför stora utmaningar, befolkningen växer, forskningen tar oss framåt, mediciner och ny teknik utvecklas och framför allt – människor rör på sig. Sjukvården måste struktureras på ett sådant sätt att dessa utmaningar går att möta, det gäller allt från hur och var vården ska tillhandahållas, men också hur vården långsiktigt ska finansieras.

Den senaste tiden har frågan om tillgången till jämlik vård i hela landet uppmärksammats även i rikspolitiken. För oss politiker i län som Västernorrland är frågan om hur vi ska kunna tillhandahålla trygg och säker vård i hela länet och samtidigt nå en budget i balans dock ingen ny utmaning. Sviktande skatteunderlag, stora geografiska avstånd och en åldrande och allt sjukare befolkning är tuffa förutsättningar för både politiker och tjänstemän.

Region Västernorrlands verksamhet finansieras av våra egna skatteintäkter, statsbidrag och skatteutjämning. Våra utmaningar, som är symtomatiska för alla Norrlands län, gör att vi är beroende av tillskott från skatteutjämningen.

En förutsättning för att man i framtiden ska kunna bo och verka i Norrland är att samhällets tjänster finns att tillgå även här. En tillgänglig sjukvård är en mycket viktig del i detta. För att kunna tillhandahålla jämlik, modern och trygg sjukvård i framtidens Norrland måste vi se över hur vården långsiktigt ska finansieras. Det är därför dags att se över skatteutjämningssystemen.

Att regioner med städer som borde kännetecknas av stark tillväxt och hög inflyttning så som Malmö och Göteborg är stora mottagare av skatteutjämning är problematiskt ur flera aspekter. Skatteutjämningens utgångspunkt är att fördela pengar till kommuner och landsting som ska kunna tillhandahålla likvärdiga samhällsfunktioner oberoende av förhållanden som är svåra att påverka. Sådana förhållanden torde rimligtvis vara stora avstånd, stor utflyttning och sviktande skatteunderlag – inte dålig politik.

Göteborg och Malmö är storstäder med hög export, tung industri och hög inflyttning. Det är dessutom städer med en, i jämförelse med norrländska städer, ung befolkning. Att dessa städer inte lyckas ta tillvara på dessa egenskaper slår mot regionerna de befinner sig i och gör att Region Skåne och Västra Götalandsregionen till de största mottagarna av skatteutjämning. Vilket i nästa steg minskar intäkterna för oss i Norrland. Detta alltjämt som både Göteborg och Malmö växer i befolkning medan vi i Norrland kämpar med helt andra förutsättningar.

Av Sveriges tre storstadsregioner är det således bara Stockholms län som bidrar till skatteutjämningen. Av varje nytillkommen hundralapp som stockholmarna betalar in i skatteintäkter till Stockholms läns landsting försvinner ungefär 80 kronor i utjämningsskatt. Jag kan förstå att det skapar frustration i Stockholm – särskilt när dessa 80 kronor till största del går till andra storstadsregioner.

Skatteutjämningssystemen, både för kommuner och landsting, borde därför ses över så att de inte gynnar storstadsregioner med dålig politik utan främjar att människor även i framtiden kan bo och verka i Norrland med en välfärd att lita på.

Per Wahlberg, oppositionsråd (M), Region Västernorrland

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Utjämningssystemet

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev